Schizofrénia - vedľajší produkt evolúcie mozgu?

8.8.2008 15:34:11 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2741x

Metabolické zmeny zodpovedné za vývin našich jedinečných rozumových schopností indikujú, že mozog je zrejme na hranici svojich schopností. Výskum medzinárodného tímu vedcov nedávno prišiel so správou, že schizofrénia je vedľajším produktom evolúcie nášho rozumového aparátu.

 

Vedci pod vedením Philippa Khaitovicha z Čínskej akadémie vied skúmali mozgy zdravých a schizofrenických ľudí a porovnávali ich s mozgom šimpanzov a juhoázijských makakov. Vedci hľadali rozdiely v prejavoch génov a koncentráciách metabolitov a identifikovali molekulárne mechanizmy zodpovedné za evolúciu rozumových schopností kombináciou biologických údajov z evolučného a lekárskeho výskumu.

Už v minulosti sa objavili názory, že niektoré nervové poruchy sú vedľajším produktom vývoja mozgu, autori nového výskumu však použili moderný technický prístup, ktorý teóriu otestoval. Podarilo sa im identifikovať molekulárne zmeny, ktoré nastali počas vývoja človeka a porovnali ich s molekulárnymi zmenami, ktoré sprevádzajú schizofréniu, psychickú poruchu, ktorá ovplyvňuje kognitívne funkcie ako slovná zásoba alebo sociálne vzťahy. Zistili, že množstvo génov, ktoré sa inak správajú pri schizofrénii, zmenilo svoje správanie počas evolúcie mozgu.

„Na základe výskumu si myslíme, že schizofrénia vznikla ako vedľajší produkt zvýšených metabolických nárokov, ktoré so sebou priniesol vývoj ľudského mozgu,“ povedal Khaitovich.

Vedci si myslia, že ich práca otvára cestu podrobnejším výskumom. „Naše mozgy sú unikátne z pohľadu enormných metabolických nárokov. Ak ich dokážeme vysvetliť, budeme mať väčšiu šancu pochopiť ako mozog funguje a prečo niekedy nefunguje,“ povedal Khaitovich.

originál článku