Trik odhalil organizáciu mozgu

29.8.2008 11:53:22 | Q
Physorg | Počet zobrazení: 2412x

Jednoduchý trik pomohol vedcom z Kalifornskej univerzity ukázať, ako oblasť mozgu nazývaná perirhinálna kôra (perirhinal complex) prispieva k utváraniu spomienok. Zistenie rozšírilo naše poznanie o organizácii oblastí mozgu, ktoré vytvárajú našu pamäť.

 

Mozog skladá viacero vecí dohromady - čo, kto, kedy a kde - a tak vytvára kompletnú spomienku. V minulosti vedci predpokladali, že celý proces utvárania spomienky prebieha v časti mozgu nazývanej hippocampus, ale zdá sa, že to tak nie je.

„Chceme sa dozvedieť, ako sú organizované oblasti mozgu, ktoré kódujú našu pamäť,“ povedal prof. Charan Ranganath, ktorý viedol výskum. „Aj je vaša pamäť ovplyvnená starnutím alebo Alzheimerovou chorobou, dajú sa ešte využiť oblasti mozgu, ktoré pracujú správne?“

Ranganath spolu so svojimi kolegami použil techniku funkčnej magnetickej rezonancie aby zistili, ktoré časti mozgu sú aktívne pri zapamätávaní si dvojíc nesúvisiacich slov. V experimente si dobrovoľníci zapamätali slová buď jednotlivo, alebo ako jedno zložené slovo.

„Je to taký pamäťový trik,“ povedal Ranganath.

Ak si dobrovoľníci slovo zapamätali ako zložené, aktivovala sa perirhinálna kôra a táto aktivita predpovedala, či si budú môcť ľudia na naučené slová v budúcnosti spomenúť. Z výsledkov vyplýva, že táto oblasť mozgu pravdepodobne vytvára jednoduché asociácie, napríklad vzťahy medzi časťami zložitých objektov. Informácia potom zrejme prechádza cez hippocampus, ktorý vytvára zložitejšie spomienky, napríklad miesto a čas, kedy sme objekt videli.

originál článku