Budeme ovládať počítač silou vôle?

16.9.2008 10:10:15 | * q
| Počet zobrazení: 4569x

Odpovedá Peter Kmeťo redaktor PC Revue

 

Ovládanie počítača a elektronických zariadení sa od počiatku elektronickej éry takmer vôbec nezmenilo. Stále je nutné v drvivej väčšine prípadov využívať mechanické ovládanie, písanie na klávesnici, pohyb s myšou a iné. Avšak svitá nám všetkým na lepšie časy, keď sa myšlienky stanú realitou, a to len silou vôle. Samozrejme, zatiaľ len virtuálne, no aj tak sa značne zvýši efektivita využívania počítača a úkony, ktoré teraz zaberajú aj niekoľko hodín, budú hotové za pár sekúnd.
Čo nám prinesie spojenie s výpočtovou technikou?
Ľudský mozog a napríklad bežný počítač sú si v mnohých aspektoch veľmi podobné, najmä v princípe spracovania údajov. Niekoľko majoritných rozdielov tu však je. Tým prvým, ktorý oba systémy odlišuje, je interpretácia informácií. Počítač a výpočtová technika pracuje s binárnym kódom, teda postupnosťou jednotiek a núl, zatiaľ čo ľudský mozog a výpočty v ňom sú analógové. Druhým rozdielom je spôsob práce s údajmi a vykonávanie aritmetických operácií. Zatiaľ čo výpočtová technika je vhodná najmä na komplexné matematicko-logické úlohy, mozog je skvelým nástrojom na spracovanie dát, vyhľadávanie súvislostí a indexáciu. Mozog si vytvára štruktúry vzájomne naviazaných informácií, ktorým prideľuje informačnú hodnotu na základe charakteru vzájomnej previazanosti s ďalšími informáciami.
Vytvorenie mosta medzi ľudským vedomím a počítačom teda nie je len otázkou efektívnejšieho a pohodlnejšieho ovládania, ale najmä rozšírenia potenciálu ľudského mozgu, ktorý by bol schopný naraz vykonávať niekoľko tisíc úloh rôznych typov, pristupovať k údajom priamo, bez nutnosti využívania vnemov, tak ako by si ich skutočne pamätal a komunikovať s ostatnými ľuďmi bez jediného otvorenia úst. Ľudstvo by dostalo k dispozícii nástroj, vďaka ktorému by prestal byť jedinec jedincom, ale stal by sa súčasťou veľkého celku, kde by informácie, pocity, spomienky, ale aj vnemy by si mohli navzájom vymieňať i cítiť a boli by rovnako živé.
Momentálna technická úroveň však umožňuje prenášať informácie len jedným smerom, teda buď stimulovať mozog a vyvolávať podnety, alebo ich zachytávať a následne interpretovať v elektronickej podobe. Oba spôsoby si už našli svoje uplatnenie v praxi. V prípade prvého spôsobu sú to napríklad bionické oči, ktoré umožňujú vidieť ľuďom s poškodením zraku. Prototypy týchto zariadení sú dostupné už dnes a dokážu používateľovi rozoznávať svetelné podmienky a jednoduché tvary. Implantát sa pripája na očný nerv a je len otázkou času, kým prídu modely, schopné plnohodnotne nahradiť zrak a dokonca ho aj vylepšiť.
Druhý typ prenosu, teda zaznamenávanie vnemov poznajú napríklad telesne postihnutí pri ovládaní zariadení. Samozrejme trend prepájania počítača a používateľa sa pomaly dostáva aj do komerčnej sféry. Veľké uplatnenie nájde napríklad pri aplikácii virtuálnej reality. Jedným takýmto zariadením je aj snímač Epoc, ktorý zaznamenáva elektrické impulzy v mozgu. Pri príkaze na pohyb rúk dokáže informáciu bezdrôtovo interpretovať a následne preniesť do virtuálneho prostredia. Toto zariadenie je bezdrôtové a batéria vydrží celých 12 hodín. Epoc je určený primárne ako doplnok pri hraní hier, kedy aktívne zapája hráčovu mimiku tváre a pohyb končatín. Takéto riešenie je najvhodnejšie pre internetové on-line hry, typu Second World, kde sú mimické prvky síce nasadené a sa aj často používajú, no na ich aktiváciu je nutné využívať konzolové príkazy.
Ako sa pripojiť k svojmu PC
Prepojenie medzi mozgom a počítačom sa označuje ako BCI (brain-computer interface). Počiatočné výskumy v tejto vednej oblasti sa začali v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Prvý implantát určený na prepojenie ľudského mozgu a počítača sa však objavil až v roku 1999. Dnes sa najčastejšie stretávame s implantátmi, ktoré sa používajú ako náhrady za poškodené časti pohybového ústrojenstva či zmyslov. V roku 1999 sa podaril vedcom z univerzity v Berkley experiment, pri ktorom pripojili na talamus v mozgu mačky elektródy a potom jej prehrávali film. Na základe matematických filtrov sa dal zachytený signál z mozgu mačky dekódovať a získať tak rekonštruovaný obraz jej zraku. Veľké pokroky zaznamenali vedci najmä pri pokusoch s primátmi, v mozgoch ktorých bolo možné vytvoriť na základe kortikálnej plastiky samostatné centrá na kontrolu externých zariadení. Doba vytvorenia naozaj mnohoúčelného BCI je teda len otázkou času. BCI sa rozdeľuje na tri základné podskupiny podľa spôsobu pripojenia, a to na invazívnu, čiastočne invazívnu a neinvazívnu. Pri invazívnej BCI sa pripája rozhranie priamo do mozgovej kôry, najčastejšie sa tento spôsob využíva pri implantácii náhrad zmyslových orgánov. Tento spôsob implantácie zaručuje najvyššiu kvalitu prenosu signálu. Pri čiastočne invazívnom BCI sa väčšia časť snímača implantuje mimo mozgu, tento spôsob poskytuje vyššie rozlíšenie ako v prípade neinvazívneho implantátu. Jedným z najvýznamnejších pokusov demonštrovania efektivity čiastočne invazívneho spôsobu vytvorenia rozhrania bolo implantovanie čiastočných invazívnych implantátov štvorici testovacích subjektov, ktorá bola do niekoľkých minút schopná ovládať pohyb predmetu v jednodimenzionálnom smere.
Najväčší komerčný úspech predpovedajú neinvazívnej metóde BCI, keďže si nevyžaduje chirurgický zákrok, a tým sa minimalizuje riziko pri jej používaní. Jej najväčšou nevýhodou je však veľmi nízke rozlíšenie, ktoré ešte značne degraduje hrúbka lebky. Elektroencefalografia je najsľubnejším spôsobom na sledovanie mozgovej činnosti, no umožňuje prenos len smerom z mozgu do počítača, a nie obojsmerný prenos. Dnes sú k dispozícii zariadenia, ktoré umožňujú napríklad pohybovať kurzorom myši a vykonávať jednoduché úkony, avšak zatiaľ ide len o prototypy. V budúcnosti sa budeme stretávať so stále dokonalejšími implantátmi, ktoré budú možno raz poskytovať lepšie parametre ako natívne ľudské orgány.