ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Mazivo na kĺby po slovensky

16.9.2008 10:21:29 | * q
| Počet zobrazení: 3262x

Rozprávame sa s Ing. Ladislavom Šoltésom, DrSc., vedcom roka 2007

 

V júni 2002 uverejnil Quark článok o vynáleze, ktorý môže pomôcť miliónom ľudí. Išlo o novú podpornú liečbu bolestí kĺbov, degeneratívnu chorobu s názvom osteoartróza. Ing. Ladislav Šoltés, DrSc. s tímom spolupracovníkov ju vyvinul v Ústave experimentálnej farmakológie SAV v Bratislave. Vtedy mal už vynález slovenský patent a čakal na udelenie európskeho patentu. Po necelých šiestich rokoch od uverejnenia článku v Quarku získal za výsledky svojej výskumnej práce ocenenie Vedec roka 2007.

Čo všetko sa od júna 2002 udialo?

V prvom rade musím povedať, že európske patentové konanie sa úspešne skončilo a v roku 2006 nám Európsky patentový úrad odobril, že ide o pôvodnú myšlienku, čo je vynikajúci punc. Podali sme aj prihlášku na udelenie amerického patentu, ktorý je veľmi dôležitý pre začatie výroby nového podporného prostriedku a teraz čakáme, že aj patentový úrad v USA potvrdí, že ide o úplne originálne riešenie.

Vráťme sa však k vašim začiatkom. Ako ste sa dostali k farmakológii a práci v Ústave experimentálnej farmakológie SAV?

Som absolvent Chemickej fakulty SVŠT v Bratislave, dnes Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Počas diplomovej práce a následne ašpirantúry na Fakulte som využíval kvapalinovú chromatografiu, čo je jedna z moderných analytických metodík. Ústav experimentálnej farmakológie SAV v roku 1978 kúpil špičkový kvapalinový chromatograf a hľadal erudovaného človeka s praxou v práci s týmto prístrojom. Na základe konkurzu vybrali mňa. V máji roku 1979 som nastúpil do Oddelenia farmakokinetiky. Predmetom farmakokinetiky je študovať pohyb a osud liečiva v organizme. Teda v istých časových intervaloch po podaní liečiva sa stanovuje koncentrácia farmakologicky aktívnych zložiek napríklad v krvi. Najprv som robil akoby servisné kvapalinovo-chromatografické analýzy, ale neskôr, po roku 1989, som si začal i sám formulovať otázky, čo by stálo za to skúmať. Vybral som si zápalové ochorenia, ktorým sa venujem dodnes.

Cez zápalové ochorenia ste sa dostali k hyaluronanu. Čo to vlastne je?

Chemicky povedané, hyaluronan je polysacharid zložený z dvoch cukornatých zvyškov. Vieme o ňom, že vie chrániť bunku tak, že do nej nepreniknú vírusy a toxíny. V ľudskom organizme i v organizme všetkých stavovcov má nepochybne mnohé ďalšie funkcie, o ktorých dnes vieme a aj nevieme. Potrebný je v pohyblivých častiach kĺbov, ale dôležitú funkciu má aj v koži, oku, pupočnej šnúre a ďalších častiach organizmu. O jeho význame svedčí aj to, že príroda ho zakódovala do genetického kódu viacerých jedno- i viacbunkových organizmov, hlavne stavovcov. Mali ho teda zakódovaný aj dinosaury. Dnes už poznáme genetický kód človeka, a tiež gény programujúce enzýmy, ktoré hyaluronan syntetizujú. Dokonca sú v našich génoch zakódované až tri enzýmy, ktoré ho produkujú.

Ako sa stal hyaluronan súčasťou farmakológie?

Je známy od roku 1935. Ďalší vývoj je spojený s profesorom Endre Balázsom, ktorý emigroval v roku 1956 z Maďarska do USA. Prišiel s myšlienkou využiť hyaluronan pri oftalmologických operáciách a neskôr pri liečbe osteoartrózy pomocou viskosuplementácie, čo je odborný názov pre dodávanie maziva do kĺbov zvonku. Skúmal aj, ako získať prírodný hyaluronan. Prišiel na to, že jedným z jeho najväčších zdrojov sú kohútie hrebene. Práve vďaka hyaluronanu sú také elastické a pružné, čo sú vlastnosti, potrebné na pomoc osteoartritickým pacientom. Profesor Balázs vypracoval metódy, ako získavať hyaluronan z kohútích hrebeňov a zväčšiť mólovú hmotnosť hyaluronanu niekoľkonásobne, aby sa svojimi vlastnosťami vyrovnal tomu materiálu, ktorý máme v zdravých kĺboch. Zavŕšením celého cyklu výskum-vývoj-výroba je preparát Synvisc®, ktorý vyrába spoločnosť Genzyme. Druhým gigantom vo výrobe hyaluronanu je talianska firma Fidia Farmaceutica, ktorá produkuje obdobný preparát s názvom Hyalgan®.

Ako ste sa dostali k hyaluronanu vy?

Niekedy v rokoch 1987 – 1988 sme z vedenia Slovenskej akadémie vied dostali otázku, či by sme na našom Ústave vedeli urobiť analýzu hyaluronanu. Dôvodom bol záujem vyrábať ho vo vtedajšom Československu, lebo bol nevyhnutný pri operáciách oka, a tiež pre pacientov s ochorením, ktoré voláme syndróm suchého oka. Ľudia žmurkajú preto, aby si zvlhčovali očnú rohovku. U „suchého oka“ sa však oko zvlhčuje nedostatočne, aj keď človek žmurkne,. Roztok hyaluronanu sa v tých rokoch vo svete už bežne používal na zabránenie vyschnutia oka. Bol produktom firmy Pharmacia vo Švédsku a končila mu patentová ochrana. A tak vznikla vo vedení akadémie myšlienka začať jeho výrobu aj u nás. Nebola to náhoda, lebo prvé dôležité výsledky v získavaní prírodného hyaluronanu mal profesor Anton Blažej z Chemickej fakulty SVŠT. Vtedy sa JRD v Holíči podujalo vo veľkom chovať kohúty na získavanie hyaluronanu. Náš Ústav mal robiť potrebné farmakokinetické testy. Uvažovalo sa do očí experimentálnych živočíchov kvapkať roztok hyaluronanu chemicky označeného rádioizotopom. Meraním distribúcie rádioizotopu sa dá stanoviť pohyb hyaluronanu v organizme. Táto myšlienka vyzerá zdanlivo jednoducho, ale bola pomerne komplikovaná. Bolo potrebné navrhnúť a vyriešiť viacero etáp. Poverili ma, aby som dozeral na to, že sa vývoj bude uberať správnym smerom. Profesor Blažej mi poslal na pomoc z nového Ústavu biotechnológie pri Chemickej fakulte SVŠT veľmi šikovného mladého syntetika Dr. Petra Chabrečka. Neskôr, keď sa už vedelo, že hyaluronan nie je len otázkou oka, ale predovšetkým náhrady poškodeného kĺbového maziva, mi z Piešťan poslali Ing. Eduarda Orviského, ktorý končil vtedy ašpirantúru. Boli sme malá skupinka, ktorá postupovala vo výskume dopredu. Do toho prišiel rok 1989. Obaja mladí muži sa osamostatnili a odišli do zahraničia, mne však problém hyaluronanu ostal. Pochopil som, že hyaluronan je veľmi dôležitou látkou pre ľudské zdravie. A tak som si vtedy v duchu povedal, že mám už nejaké vedomosti, vložil som už do výskumu hŕbu práce, tak stojí za to pokračovať v bádaní aj sám. Hľadal som si kontakty na iných pracoviskách a dal som dohromady skupinu, ktorá môj nápad previedla do podoby medzivýsledkov.

V čom sa váš patent líši od amerického a talianskeho postupu?

Obidva prípravky – americký Synvisc® a taliansky Hyalgan® – sú registrované aj na Slovensku a ortopédi ich pacientom aplikujú injekčne priamo, napríklad do kolenného kĺbu. V prípade talianskeho prípravku sa celkovo podá preparát päťkrát, raz týždenne, americký preparát sa podáva trikrát, tiež raz týždenne. Každý vpich do kĺbu predstavuje ale dosť veľké riziko v podobe infekcie, alergických reakcií či zápalu. V našom prípade by však stačila jedna jediná aplikácia. Navyše, v nami navrhnutom riešení problému sa má po vpichu preparátu priamo v puzdre kĺbu vytvoriť takzvaný gélový implantát. Ten v puzdre kĺbu dlhšie vydrží a pritom ešte provokuje naše vlastné tkanivo, aby sa po istom oddychu regenerovalo a začalo vytvárať zdravé plnohodnotné kĺbové mazivo. Talianov nezaujalo len to, že náš preparát bude potrebné aplikovať len raz. Gélový implantát, ktorý by obmedzil priame prudké kontakty chrupaviek kostí, by ochránil tieto chrupavky pred ďalšími mechanickými poškodeniami. Teda jedným jediným vpichom vpravíte do puzdra kĺbu tekutý nízkoviskózny roztok, ktorý počas procesu takzvanej „host-guest samoasociácie“ vytvorí nový potrebný materiál v mieste na to určenom. Náš nápad je zaujímavý tým, že podobne ako v prípade epoxidového lepidla známeho modelárom, aj nám sa zmiešaním dvoch komponentov po nejakom čase vytvorí niečo pologumovité. Aby tento gél nevznikol lekárovi priamo v striekačke, bolo potrebné pridať ešte tretiu zložku. Tá v injekčnej striekačke blokuje vytvorenie hmoty, ale po podaní do puzdra kĺbu sa postupne odburáva a zo zvyšných dvoch zložiek sa vytvorí viskoelastický gél, ktorý by mal pozitívne fungovať pri pacientoch s osteoartrózou.

Ako ste už naznačili, patentovanie nového preparátu je vo svete približne také náročné, ako vymyslieť ho.

Je to tak. Poznal som už totiž, ako to vo svete chodí. Každý zahraničný výrobca, keď ho kontaktujete s nejakým nápadom, sa vás opýta, či ho máte patentovaný. Ak nie, tak s vami ďalej nekomunikuje. Vypočítal som si, že patentové pokračovanie v celom svete stojí asi jeden a pol až dva a pol milióna slovenských korún, a toľko sme ako vedci Ústavu nemali. Preto je potrebná spoluúčasť potenciálneho výrobcu, ktorý však na Slovensku v tom čase neexistoval. Vďaka môjmu kolegovi a priateľovi Ing. Grigorijovi Koganovi, DrSc, ktorý bol zamestnancom Chemického ústavu SAV a dnes pracuje v Bruseli, sme nadväzovali kontakty s jednotlivými firmami. Napokon sme sa dostali k spomínanej spoločnosti Fidia Farmaceutica v Abano Terme, ktorá sa podujala na spoluúčasť a pokryla nielen celé európske a americké patentové konanie, ale aj patentové pokračovanie celkom v 128 štátoch sveta. Ak po Slovensku, Európe a Austrálii získame patent aj v USA, verím, že sa Fidia Farmaceutica pustí do prípravy technológií a pripraví príslušný preparát sama alebo prostredníctvom niektorej svojej filiálky.

Spôsob podávania vami navrhnutého preparátu vylučuje niektoré použitia v prípade, keď sa hyaluronan podáva priamo ako roztok, napríklad do oka. Na druhej strane však vytvára ďalšie možnosti, lebo predstavuje vlastne implantát. Kde sú jeho najväčšie možnosti?

V prvom rade by sa nový preparát dal použiť ako náhrada silikónových implantátov zväčšujúcich prsia alebo preparátov používaných na odstraňovanie vrások. V prípade vrások samotný hyaluronan „vylepší“ zvráskavenú pleť tak, že nasaje vodu, pleť sa vyhladí a človek vyzerá mlado. Funkcia hyaluronanu v tejto aplikácii je však pomerne krátkodobá a treba zákroky opakovať. To, čo sme navrhli my, by fungovalo dlhodobo. A nielen v prípade zväčšenia prsníkov či vyhladenia vrások. Ak by napríklad niekomu odrezali ucho, tak sa dá vytvoriť matrica z kože, naplní sa našim preparátom a máte umelé ucho.

Vráťme sa však ku kĺbom. Prečo sa stali treťou najzávažnejšou oblasťou ochorení vo svete?

Ochorenia kĺbov sú otázkou veku. Akonáhle má žena po päťdesiatke-päťdesiatpäťke, a muž po šesťdesiatke-šesťdesiatpäťke, začne si kĺb sám uvedomovať, že má odpracovaných veľa rokov. K tomu sa často dostaví nadváha, obmedzený pohyb, svaly ochabnú a stačí väčšia aktivita, ako tanec či skákanie zo schodov, a kĺb rupne. Chrupavka sa síce neustále obnovuje, ale vo vyššom veku je jej obnovovacia schopnosť nedostatočná. Malé deti padnú dvestokrát a nič im nie je, avšak starší človek padne raz a potom to bolí a bolí.

Je možné pomôcť kĺbom istou prevenciou?

Pokiaľ je človek zdravý, tak si uvedomuje, že nič nepotrebuje. Kedy prídeme na to, že máme ťažkosti s kĺbmi? Až vtedy, keď nás niečo zabolí. V mladšom veku si postihnutý kúpi nejaký liek proti bolesti a odstráni ju. Tým však odstráni len symptóm. Poškodenie môže prerastať do stále horšieho a horšieho rozsahu, lebo vďaka utišujúcim liekom necítiť bolesť. Táto symptomatická liečba je veľmi častá, ale pokiaľ dotyčný, ktorého to bolí, nejde za lekárom, môže si uškodiť. Cez prevenciu cesta nevedie. Preventívne do organizmu nezasahujme, ak to netreba. Skôr je potrebné uvedomiť si, že je tu časová výmera a treba sa vyhýbať veku neprimeraným aktivitám. Cvičme uvážene, dbajme o svoju telesnú hmotnosť. Tým si udržíme zdravie.

Vo výskumoch pokračujete. Aké sú vaše hlavné ciele v súčasnosti?

Dnešný výskum a poznanie okolo hyaluronanu sa vo svete dramaticky rozširuje a cielene zameriava. Ako som už spomenul, genetický kód človeka odhalil, že v génoch sú zakódované tri enzýmy, ktoré produkujú hyaluronan. Dva ho produkujú s mólovou hmotnosťou asi dva milióny Daltonov, jeden s hmotnosťou asi 500 000 Daltonov. Aký to má význam, zatiaľ nevieme. Ukazuje sa, že keď už bunka vyprodukuje hyaluronan a vypustí ho do okolia, tak hyaluronan s vysokou mólovou hmotnosťou má inú informáciu pre náš organizmus ako hyaluronan nízkomolekulový. Vysokomolekulový hovorí, že všetko je v poriadku, nič sa nedeje. Nízkomolekulový je indikátorom toho, že tam môže byť napríklad zápal. Tento nízkomolekulový, zdá sa, mobilizuje imunitný systém, aby na zasiahnuté miesto prišli bunky, ktoré by mali cudzorodý element likvidovať. Keďže ide o polysacharid, pri oxidačnom poškodení sa vytvárajú fragmenty s nižšou hmotnosťou. Ak sa teda na danom mieste vytvára príliš veľká koncentrácia fragmentov s nižšou mólovou hmotnosťou, tak stimulujete isté štruktúry imunitného systému, ktoré začnú na danom mieste zasahovať. V budúcnosti, ak pochopíme ako imunitný systém reaguje na fragmenty hyaluronanu, mohli by sme podaním fragmentov hyaluronanu i akoby liečiť. To je však, zatiaľ, moja hypotéza. Predstavte si, že by ste mali nádor. Vytváral by bunky s takou povrchovou štruktúrou, ktoré sú pre imunitný systém maskované a nenájde ich. Pokiaľ by sme vedeli fragmenty hyaluronanu priviesť na začínajúce nádorové ložisko, tak by sa imunitný systém stimuloval a rozoznal by cudzorodé ložisko. Naopak, pri ochoreniach, keď náš imunitný systém na niečo útočí, by fragmenty hyaluronanu povedali bunkám imunitného systému, že je všetko v poriadku. Zabránili by tak autoimúnnym ochoreniam, keď je imunitný systém precitlivený a na niečo útočí, hoci by bolo lepšie, keby neútočil. Vidíme, že budúcnosť fragmentov hyaluronanu ako terapeutík je veľmi zaujímavá.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,64
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.