Pri padaní listov sa nemení len počasie

23.9.2008 18:07:25 | Q
Physorg | Počet zobrazení: 2181x

Padajúce lístie rozzruší najmä dušu básnika, vedci sa však tiež dlhodobo zaoberajú javom spôsobujúcim padanie listov nazývaným aj abscisia rastlín.

 

Abscisia je fyziologický proces, ktorý rastliny používajú na oddelenie celých orgánov, listov, okvetných lístkov, kvetov, alebo ovocia, ktorý dovoľuje rastline zbaviť sa nefunkčných a poručených častí. Vedci z Missourskej univerzity odhalili genetické pozadie tohto javu. Zaujímajú sa o to aj kvôli komerčnému využitiu - pestovatelia kvetov a ovocia sa totiž spoliehajú na faktory podporujúce a tlmiace abscisiu, pomocou ktorých sledujú a regulujú kvalitu produktov.

„Pochopenie fyziologického mechanizmu, ktorým rastliny riadia abscisiu je dôležité pre porozumenie vývoja a obranných mechanizmov rastliny,“ povedal John Walker, ktorý sa podieľal na výskume. „Pohľad na pozadie javu v jednej rastline je základom pre pochopenie procesu vo všetkých rastlinách.“

Rastliny sa zbavujú svojich častí z rôznych dôvodov. Staré listy môžu napríklad plniť funkciu hnojiva, dozreté ovocie poskytuje semeno, chorých orgánov sa rastliny zbavia, aby predišli šíreniu nákazy.

„Proces abscisie je jav, ktorý ešte úplne nechápeme,“ povedal Walker. „Do procesu je zapojených niekoľko rozličných génov. Namiesto sledovania jednotlivých génov a bielkovín sme sledovali celú sieť naraz aby sme zistili ako pri abscisii fungujú spolu rôzne gény.“

originál článku