ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Nové možnosti liečby agresívnych nádorov

10.10.2008 10:10:57 | * q
| Počet zobrazení: 3084x

Rozprávame sa s doc. RNDr. Silviou Pastorekovou, DrSc., vedúcou vedeckou pracovníčkou Virologického ústavu SAV

Nové vedecké poznatky prinášajú nové prístupy k liečbe rakoviny. Vo Virologickom ústave SAV sa už roky zaoberajú štúdiom vlastností agresívnych nádorov a novými možnosťami ich liečby.

 

Vaša pozornosť sa sústreďuje na nádorovú hypoxiu. Čo to je a čo spôsobuje?

Hypoxiou nazývame nedostatok kyslíka v tkanivách. Vzniká v rastúcom nádorovom tkanive vtedy, keď existujúce cievy nie sú schopné zásobovať kyslíkom všetky jeho oblasti. Nádorové bunky sa hypoxii prispôsobujú tým, že spomalia delenie, zmenia metabolizmus z dýchania na rozklad glukózy na kyselinu mliečnu, vyvolajú tvorbu nových ciev a získajú ďalšie vlastnosti, čím sa stávajú agresívnejšími. Rozsah hypoxie je v rôznych nádoroch rôzny, ale môže zasiahnuť až polovicu nádorového tkaniva. Hypoxia spôsobuje, že nádory sú odolné na klasickú chemoterapiu, ktorá sa zameriava na rýchlo sa deliace nádorové bunky, a tiež na rádioterapiu, pretože nedostatok kyslíka obmedzí tvorbu kyslíkových radikálov, ktoré sú pre efekt rádioterapie podstatné. Hypoxické nádory sú tiež náchylnejšie na tvorbu metastáz a majú zlú prognózu. Preto je veľmi dôležité rozoznať pacientov s takýmito nádormi pomocou rôznych znakov hypoxických nádorových buniek.

Jedným z najspoľahlivejších signálov hypoxie je bielkovina CA IX, ktorú ste objavili spolu s manželom profesorom Jaromírom Pastorekom a doktorom Jánom Závadom. Ako ste sa k nej dostali?

Bielkovina CA IX sa dnes na celom svete využíva ako jeden z najdôležitejších znakov – ukazovateľov nádorovej hypoxie. Ako ste uviedli, túto bielkovinu sme spolu s Dr. Jánom Závadom a mojím manželom prof. Jaromírom Pastorekom objavili pred sedemnástimi rokmi vďaka šťastnej náhode, ktorá nám priala, a aj vďaka tomu, že sme na túto náhodu boli dostatočne pripravení. Podarilo sa nám vyrobiť protilátku, ktorá rozpoznáva túto bielkovinu, špecificky sa na ňu viaže a dá sa použiť na zviditeľnenie, detekciu CA IX na povrchu nádorových buniek. Počas štúdia tejto bielkoviny sa nám podarilo „prečítať“ jej genetickú informáciu a objasniť jej základné vlastnosti. V súčasnosti sa zaoberáme výskumom jej úlohy v nádorovom procese, pretože je dôležité vedieť, či ide iba o znak nádorových buniek alebo je to aj funkčná zložka nádorového procesu a či túto bielkovinu možno použiť v protinádorovej liečbe. Súčasné poznatky o CA IX ukazujú, že ide o enzým s úlohou v regulácii pH nádorového prostredia vhodný ako terč na cielenú terapiu nádorov, v ktorých sú aktivované procesy súvisiace s hypoxiou.

Existuje bielkovina CA IX v ľudskom tele aj mimo nádorov?

Bielkoviny nádorových buniek, tzv. „onkoproteíny“ sa v nádoroch produkujú buď vo zvýšenej miere, alebo v mutovanej podobe so zmenenými vlastnosťami, ale zvyčajne sú prítomné aj v bunkách, z ktorých nádor pochádza. Na rozdiel od nich sa bielkovina CA IX nachádza v širokom spektre pevných nádorov (hlavy a krku, pľúc, prsníka, obličiek, krčka maternice, hrubého čreva), ale nie je prítomná v normálnych bunkách týchto tkanív. V podstate je jej prítomnosť v normálnych tkanivách obmedzená na sliznicu zažívacieho traktu, najmä žalúdka. Prítomnosť CA IX v rôznych typoch nádorov súvisí práve s hypoxiou, ktorá je signálom na jej produkciu.

O tom, že hypoxia je závažný problém, svedčí aj medzinárodný projekt EUROXY podporovaný Európskou úniou v rámci 6. rámcového programu. Kto sa na ňom zúčastňuje a aké sú výsledky?

Fenomén nádorovej hypoxie je veľmi dôležitý a zároveň veľmi zložitý, keďže ovplyvňuje mnoho vlastností nádorovej bunky. Preto sa ním zaoberajú poprední vedeckí pracovníci v oblasti onkológie na celom svete. V Európe dnes pôsobí konzorcium vyše dvadsiatich špičkových laboratórií (z Veľkej Británie, Švédska, Dánska, Nemecka a iných krajín), ktoré sú združené v rámci projektu EUROXY 6. rámcového programu Európskej únie a naše laboratórium je jeho členom. V tomto projekte sa zaoberáme štúdiom mechanizmov nádorovej hypoxie, hľadaním nových znakov hypoxických nádorových buniek, ako aj vývojom stratégií na liečbu takýchto nádorov. Podarilo sa nám už dosiahnuť niekoľko významných výsledkov. Jedným z nich je objasnenie základných vlastností hypoxických nádorov, takzvaného čiarového kódu, na základe ktorého bude možné rozdeľovať pacientov do skupín na vhodné liečebné režimy. Proteín CA IX je dôležitou zložkou tohto čiarového kódu. Projekt EUROXY končí v januári budúceho roku. Vzhľadom na jeho význam bude mať aj pokračovanie. Získali sme finančnú podporu na projekt METOXIA v rámci 7. rámcového programu EÚ, ktorý sa bude zaoberať hypoxiou v súvislosti s tvorbou metastáz, pretože sú hlavnou príčinou úmrtnosti v dôsledku nádorového ochorenia.

Dlhý čas úzko spolupracujete s popredným britským vedcom profesorom Adrianom Harrisom. Čo spojilo vašu vedeckú prácu?

Profesor Adrian L. Harris, ktorý pôsobí na univerzite v Oxforde, je významný britský onkológ. Je to výnimočný vedec a organizátor vedy.Je zároveň biochemikom, molekulárnym biológom, ale aj klinickým onkológom a vďaka tomu dokáže skĺbiť všetky aspekty poznatkov o nádorovej hypoxii. Spoluprácu sme nadviazali práve pri štúdiu bielkoviny CA IX, ktorú profesor Harris často využíva ako prostriedok na hľadanie čiarových kódov hypoxických nádorov. Bol prvým vedcom, ktorý odhalil súvislosť medzi hypoxiou a bielkovinou CA IX. Spoločne sa zaoberáme objasnením fungovania tejto bielkoviny v nádorových bunkách. Spolupracujeme však aj s inými významnými vedeckými osobnosťami, tak v rámci konzorcia ako aj mimo neho.

Výsledky vašej práce sa premietli v roku 1995 do amerického patentu, po ktorom nasledovali ďalšie. Patentovanie výskumu nie je u nás bežné. Čo to znamená pre vás?

Už na začiatku, keď sme začali pracovať v tejto oblasti spolu s Dr. Závadom bolo zjavné, že ide o problém s praktickým významom. Preto sme naše prvotné výsledky dali v spolupráci s americkými farmaceutickými firmami patentovať. V súčasnosti je vlastníkom licenčných práv na hlavný patent a jeho pokračovanie firma Bayer Healthcare v USA. Pod tieto patenty spadajú všetky minulé, ale aj terajšie a budúce poznatky, ktoré sa týkajú aplikácie bielkoviny CA IX v medicíne. Patenty nám prinášajú radosť, pretože hovoria o priorite a význame nášho objavu, ale zároveň sú skúškou trpezlivosti, pretože zavedenie nových spôsobov diagnostiky a liečby je veľmi zložitý proces, ktorý vyžaduje množstvo overovaní, klinických skúšok, povolení a takisto veľké investície. Hoci praktické aplikácie našich patentov sú na dosah, firma zatiaľ nebola dostatočne razantná pri ich realizácii, a to aj napriek tomu, že celosvetový záujem vedcov a klinikov o CA IX je enormný a neustále narastá.

Čo všetko priniesol a prinesie váš výskum pre konkrétneho pacienta?


Verím, že náš výskum bude pre konkrétneho pacienta znamenať veľký prínos už len v prípade využitia CA IX na rutinnú detekciu hypoxie v nádorových tkanivách a na predikciu úspešnosti liečby. Tu sú už protokoly takpovediac na dlani a naše protilátky len čakajú na chvíľu, keď budú komerčne produkované a dostupné všetkým odborníkom. Čo sa týka využitia bielkoviny CA IX na liečbu, aj tu sa už dosiahol určitý pokrok – protilátky voči CA IX sa skúmajú v tretej fáze klinických pokusov ako prostriedok na tzv. imunoterapiu nádorov. Zablokovanie enzýmovej funkcie bielkoviny CA IX je tiež veľmi perspektívnou stratégiou, ktorá je však ešte otázkou vzdialenejšej budúcnosti a bude si vyžadovať rozsiahly predklinický a klinický výskum.

Dnes sa v rôznych súvislostiach často hovorí o cielenej terapii. Čo to znamená a ako k tomu prispieva váš výskum?

V dnešnej medicíne sa hľadajú spôsoby kombinácie rôznych prístupov alebo nové liečivá špecificky zamerané na určité molekuly aktívne pôsobiace v mechanizmoch nádorového procesu u určitých typov nádorov. Hlavný problém je identifikovať tú podskupinu pacientov, ktorá by bola na takúto cielenú liečbu citlivá. Tým by sa nielen zvýšila jej úspešnosť, ale obmedzili by sa aj nepriaznivé účinky u ostatných pacientov, pre ktorých nie je daná liečba vhodná. Individuálny prístup k pacientom je teda veľmi dôležitý, je potrebné poznať čo najviac detailov o pacientovi a jeho nádore a až potom je možné pristúpiť k voľbe liečby. Dnešná veda v oblasti molekulárnej medicíny sa zameriava práve na čo najpresnejšiu charakterizáciu jednotlivých typov nádorov a v ich rámci aj na charakterizáciu vlastností nádorov konkrétnych pacientov. Náš výskum k tomu prispieva tým, že sa snažíme v spolupráci s klinickými pracoviskami korelovať prítomnosť bielkoviny CA IX s inými nádorovými ukazovateľmi, s prognózou a vývojom ochorenia a potom hľadať spôsob, ako túto podskupinu pacientov ďalej nasmerovať na vhodný typ liečby.

Patríte medzi slovenských vedcov a vedkyne, ktorí sú nielen široko známi vo svete, ale vie o nich verejnosť aj u nás. Manžel sa stal Vedcom roka 2001, vy ste získali v roku 2006 Krištáľové krídlo. Ako vidíte postavenie vedy na Slovensku? Čo by najviac potrebovala?

Veda na Slovensku má v súčasnosti neľahké postavenie v prvom rade z hľadiska materiálneho zabezpečenia, ktoré je nevyhnutnou podmienkou. Moderný výskum sa nedá robiť bez prístrojov na vysokej technickej úrovni a bez špeciálnych reagencií. To si uvedomujú vyspelé krajiny sveta, kde je veda dotovaná nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj z rôznych nadácií a poisťovní. Dlhodobo neadekvátne financovanie vedy a do značnej miery zastaranú infraštruktúru vnímame ako určitú nevýhodu Našou prednosťou je dobrá úroveň vzdelania mladých ľudí, ktorí však často nemajú optimálne vytvorené základné životné podmienky, takže mnohí utekajú do zahraničia, aby získali prostriedky na svoju vlastnú existenciu. Únik mozgov je pre Slovensko stále vážnym problémom. Veľkým problémom slovenskej vedy je tiež nestabilnosť jej financovania. Stále sme konfrontovaní s problémom, že granty na projekty sú krátkodobé a nemajú kontinuálnosť alebo sa musia prerušiť počas riešenia pre nedostatočné finančné zabezpečenie. Na druhej strane, ak sa mám na slovenskú vedu pozrieť z hľadiska našej skupiny a nášho laboratória, tak sa nemáme na čo sťažovať. Vybavenie máme aj vďaka dôležitému predmetu bádania na úrovni západných pracovísk. Študenti a mladí vedeckí pracovníci, ktorí krátkodobo odchádzajú na zahraničné stáže, sa vracajú s vedomím, že naše podmienky sú podobné, ako videli na zahraničných pracoviskách. Čiže osobný pohľad z hľadiska mikroklímy nášho laboratória je veľmi priaznivý a dúfam, že takto budeme môcť hovoriť o pár rokov o celej slovenskej vede. Čiastočný problém máme s administratívou. Vzhľadom na spomínanú nestabilitu vo vede sa snažíme získať akúkoľvek možnosť finančnej podpory. Preto podávame množstvo projektových žiadostí a riešime súčasne viacero projektov, čo je spojené so zvýšenými nárokmi na administratívu. To by sa stabilizáciou a kontinuálnosťou vednej politiky dalo vyriešiť. Veľmi pozitívne však vnímame, že veda sa dostáva aj do médií a že aj laická verejnosť si začína uvedomovať jej význam, tak ako verejnosť v USA, kde už máme ohlas od lekárov, ktorých pacienti si už sami žiadajú detekciu bielkoviny CA IX vo svojich vzorkách.

Doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. sa narodila v Martine. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, kde ho v roku 1985 ukončila s cenou ministra školstva za študijné výsledky. Postgraduálne štúdium absolvovala v rokoch 1988 – 1992 pod vedením RNDr. Jána Závadu, DrSc. Odvtedy pracuje vo Virologickom ústave SAV, kde dnes zastáva funkciu vedúcej vedeckej pracovníčky. Pôsobí v oblasti experimentálnej onkológie, virológie a molekulárnej biológie. Silvia Pastoreková je vydatá za prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc., ktorý je jej najbližším spolupracovníkom, významným vedcom v oblasti virológie, molekulárnej biológie a onkológie. V roku 2006 získala Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,39
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.