Baktérie spôsobujú starnutie budov

29.10.2008 10:53:32 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2085x

Domnienka, že za starnutie budov môže čas, počasie a znečistené ovzdušie, je len časťou pravdy. Zodpovedajú za neho aj baktérie, konkrétne proces nazývaný biodeteriorácia, kedy svojou vitálnou aktivitou menia organizmy vlastnosti materiálu.

 

Leonila Laizová zo španielskeho Inštitútu prírodných zdrojov a agrobiológie spolu so svojimi kolegami izolovala päť nových kmeňov baktérií, ktoré znehodnocujú staré budovy.

V poslednom desaťročí študovali mikrobiológovia a ochranári kolonizáciu mikróbov a biodeterioráciu na nástenných maľbách pamiatok a omietkach kostolov. Na starých pamiatkach sa bežne nachádza špecifická skupina baktérií, Rubrobacter, ktorá je podľa dohadov zodpovedná za červené zafarbenie. Doteraz sa podarilo identifikovať len tri druhy Rubobacterov, ktorým sa dobre darí pri teplote 45 až 80 °C (termofylické baktérie).

Lainzová a jej tím skúmali tri miesta vo vnútri budov, kde bolo vidieť značnú biodeterioráciu. Mikrobiologické a molekulárne analýzy päť nových kmeňov skupiny Rubobacter. Kmene sa čiastočne podieľajú na vzniku zvetrávania, kedy sa na povrchu budov hromadia zvyšky solí pri odparení vzduchu. Vedie to k zničeniu pórovitej štruktúry kameňa a postupnej deteriorácii budovy.

Dva z novoizolovaných kmeňov potom vedci umiestnili na skaly v laboratóriu, aby mohli proces biodeteriorácie simulovať. Bunky prenikli cez minerálnu mriežku a kryštály v blízkosti bakteriálneho povlaku. Keď sa pôsobením tepla bakteriálny povlak od skaly oddelil, oddelili sa s ním a časti minerálu, čo znamenalo mechanickú deterioráciu. Tieto tri procesy sú charakteristické pre biodeterioráciu a potvrdzujú, že izolované baktérie sa aktívne podieľajú na starnutí budov.

Výskum nových baktérií skupiny Rubobacter, ktorým sa darí pri nižších teplotách (netermofylické baktérie) poskytuje ďalší pohľad na fyziológiu a aktivitu týchto baktérií prítomných v historických pamiatkach.

originál článku