Stará krv zvyšuje riziko infekcie

31.10.2008 11:07:51 | Q
BBC News | Počet zobrazení: 2070x

Príliš dlhé skladovanie zvyšuje šancu infekcie. Riziko otravy krvi sa podľa lekárov z Cooper University Hospital v USA zdvojnásobuje po uplynutí lehoty 29 dní.

 

Britské autority uvádzajú, že krv sa spotrebuje v priemere do 10 dní, a teda sa im nehromadí a nemusia ju skladovať. V USA nedovoľujú skladovať krv viac než 42 dní – vo Veľkej Británii je to ešte menej – 35 dní.

Po dvoch týždňoch skladovania podliehajú červené krvinky zmenám, ktoré vedú k uvoľňovaniu chemických látok nazývaných cytokíny. Tie oslabujú imunitu a vo veľkom množstve môžu zvýšiť náchylnosť pacientov na infekciu.

Vedci sledovali vzťah medzi nemocničnými infekciami a vekom krvi u 422 nemocničných pacientov. Zistili, že priemerný vek krvi bol 26 dní, a 70% pacientov dostali krv staršiu ako 21 dní.

Spolu sa infekcia objavila u 57 pacientov. Všetci dostali krv staršiu než ostatní, v priemere ju skladovali dlhšie o tri a pol dňa. Pacienti, ktorí dostávali krv staršiu než 28 dní, boli dvojnásobne náchylní na infekciu. Čím viac krvi títo pacienti dostali, tým bolo riziko infekcie väčšie. David Gerber, ktorý viedol výskum a jeho výsledky prezentoval na konferencii Americkej spoločnosti pľúcnych lekárov vo Filadelfii, povedal, že akákoľvek zmena časovej hranice by viedla k nedostatku krvi. Opatrnejšie využitie krvi by mohlo pomôcť lepšie spravovať zmenšené zásoby krvi, ktoré by boli dôsledkom zmenenej politiky.

Hovorkyňa National Blood Service vo Veľkej Británii povedal, že ich nemocnice na používanie starej krvi nie sú odkázané. Aj preto je doba skladovania krvi v Británii kratšia než v USA. Hovorkyňa povedala, že priemerný vek krvi v nemocniciach je 10 dní a každodenné dodávky sú dostatočné, takže zásoby takmer vôbec nevyužívajú.

originál článku