ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Zdravie si vyžaduje pozornosť

14.1.2009 15:30:53 | * q
| Počet zobrazení: 2018x

Rozprávame sa s prof. MUDr. Jánom Slezákom, DrSc., prvým podpredsedom SAV a predsedom Slovenskej ligy za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych chorôb

 

Srdcovo-cievne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí vo svete. Ročne im podľahne 17,5 milióna ľudí. Na Slovensku na ne zomiera 30 000 ľudí, čo je 2,3-násobne viac než na všetky onkologické ochorenia dohromady.

Prečo sa nedarí znížiť rozsah kardiovaskulárnych chorôb a úmrtí na ne, ako je to napríklad pri onkologických ochoreniach?

Žiaľ, kardiovaskulárne ochorenia predstavujú vážny medicínsky problém, lebo sú na prvom mieste medzi všetkými ochoreniami a predstavujú vyše 50 percent chorobnosti a úmrtí nášho obyvateľstva. K spoločnej príčine kardiovaskulárnych a onkologických ochorení prispieva pravdepodobne vysoká industrializácia, predlžovanie veku a najmä spôsob života. K nesprávnemu spôsobu života patrí malá fyzická aktivita a stresové situácie spojené s negatívnymi návykmi, ako je fajčenie, nadmerný príjem kalorickej stravy so zlým zložením živín, vysokým zastúpením tukov a cukrov, vedúci k obezite. K tomu prispieva psychosociálny stres ako napríklad úzkosť, nebezpečenstvo straty zamestnania, frustrácia v zamestnaní, finančné problémy, bezmocnosť a podobne. Nemenej dôležité sú i negatívne emócie ako nenávisť, závisť a podobne. Všetky tieto faktory vedú k zníženiu imunity organizmu a poruchám bunkovej homeostázy, čo môže viesť k prepuknutiu choroby. Následky možno čiastočne eliminovať medikamentóznou terapiou, ale ako sa hovorí, terapia je iba prejavom zanedbanej prevencie. Ak by si totiž ľudia dostatočne uvedomovali, čo všetko spôsobuje kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, tak by sa snažili žiť takým spôsobom, ktorý by bol vhodnejší pre dlhodobejší a bezproblémovejší život.

A čo dedičné faktory?

Pochopiteľne, že sa nedá vždy vyhnúť dedičným faktorom, ktoré vedú k rôznym ochoreniam. V budúcnosti a možno ani nie tak vzdialenej, sa to bude dať riešiť vďaka poznaniu DNA a úlohy jednotlivých génov. Ale ešte stále máme k dispozícii známe a ľahko ovplyvniteľné faktory kardiovaskulárnych ochorení, ktorými sú vysoká hladina krvného cholesterolu, fajčenie, diabetes a vysoký krvný tlak, ktoré môžeme veľmi jednoducho zistiť, kontrolovať a udržovať v norme alebo eliminovať, čím môžeme vzniku ochorení predchádzať.

Ako sa dá pomôcť, keď už isté príznaky smerujúce ku kardiovaskulárnemu ochoreniu existujú?

V tom prípade vieme urobiť cielenú prevenciu alebo, ak treba, terapiu. Typickým príkladom je hypercholesterolémia, teda vysoká hladina krvného cholesterolu, ktorá jednoznačne ovplyvňuje kardiovaskulárny systém. Cholesterol vieme liekmi a dietou udržať na neškodnej hladine. Alebo ak sa cukrovka včas lieči, tak zmenám, ktoré vyvoláva na cievach, vieme predísť. Ak zoberieme vysoký krvný tlak, ktorý nemá výraznejšie príznaky a vieme, že poškodzuje cievy, musíme ho udržať na určitej hladine. Môžeme ho ľahko zistiť, merať a udržovať liekmi prakticky na normálnych hodnotách. Takto do značnej miery eliminujeme niektoré z rizikových faktorov, vznik ochorenia a  možné komplikácie.

Významným vedeckým podujatím, ktoré sa zaoberalo príčinami kardiovaskulárnych ochorení, bola druhá medzinárodná konferencia Pokroky v kardiovaskulárnom výskume, ktorá sa konala koncom septembra v Devíne a ktorej ste boli prezidentom. Čo bolo jej hlavným cieľom?

Hlavným cieľom konferencie bolo užšie prepojenie základného výskumu s klinickou praxou. Preto aj jej ústrednou témou boli najnovšie objavy vo výskume mechanizmov vzniku srdcovo-cievnych ochorení od génov a molekúl až po klinické aplikácie a najmodernejšie metódy liečby pacientov s ochorením kardiovaskulárneho systému.

Z čoho pozostávala konferencia?

Tvorilo ju šesť sympózií, na ktorých odznelo 25 prednášok renomovaných odborníkov z piatich európskych štátov, USA a Kanady. Prvé sympózium sa zaoberalo dyslipidémiou, čo je dnes populárna téma na konferenciách a nepriamo súvisí s cukrovkou. Ďalej sa hovorilo o sympatikovom nervovom systéme a jeho vplyve na rôzne kardiologicky orientované ochorenia. Opäť sa objavila téma o vplyve oxidu dusného, ktorý je messengerom a mudulátorom metabolických zmien. Tejto problematike sme sa venovali v našom ústave dlhší čas. Konkrétne popri výskume jeho pôsobenia v patofyziológii ischemického myokardu sme robili i lokalizáciu oxidu dusného v bunkách srdcového svalu a ciev za rôznych okolností, kde sme dosiahli veľmi zaujímavé výsledky. V ostatnom čase sme sa zaoberali vplyvom oxidu dusného na ochranu proti ischémii. Vo štvrtom sympóziu sa hovorilo o adaptačných mechanizmoch v kardiovaskulárnom výskume. Srdcový sval sa totiž vie pozitívne adaptovať, napríklad na ischémiu. Dôjde v ňom k rôznym špecifickým metabolickým zmenám. Srdcový sval si v ischemických podmienkach, pri špecifickom stimulovaní vie syntetizovať ochranné proteíny, ktoré spôsobia, že takýto myokard znesie bez odumretia dvakrát dlhšiu ischémiu ako v kontrolných podmienkach. Je to veľmi zaujímavá téma, ktorej sa venuje časť základného výskumu už dlhé roky. Ďalšia sekcia sa zaoberala zlyhávaním srdca a posledná prežívaniu bunky srdcového svalu za rôznych patologických okolností vrátane prispôsobenia sa srdca dlhodobej nadmernej námahe. Okrem toho bola na konferencii aj posterová sekcia, kde najmä mladší vedeckí pracovníci mali možnosť prezentovať svoje výsledky vedeckého bádania formou posterov.

Čo prináša kardiovaskulárny výskum a aké sú jeho obmedzenia?

Každý základný výskum prináša poznatky, ktoré sú bázou pre ďalší základný výskum a pre bližšie pochopenie poznania problematiky. Ak ju poznáme, potom môžeme robiť stratégiu opatrení proti ochoreniam, ktorých sa to týka. V medicíne je však veľmi ťažko aplikovať tieto poznatky rýchlo. Ide o človeka a ľudský život. Väčšina výskumu sa vykonáva za prísnych etických podmienok na experimentálnych zvieratách alebo ich bunkách. Medzi experimentálnymi zvieratami a ľudským organizmom je nie veľký, ale predsa zreteľný rozdiel. Každý živočích reaguje trochu inak. Najčastejšie v našich experimentoch pracujeme s potkanmi a morčatami, ktoré sú takmer ideálnymi zvieratami na experimentálnu prácu. Podstatne bližšie k človeku je však prasa, a to svojou veľkosťou, tým, že je všežravé a má krvné zásobenie a väčšinu orgánov anatomicky podobných človeku. Bolo by to však oveľa náročnejšie na ekonomiku prevádzky, operačné i experimentálne vybavenie.

Dajú sa aplikovať niektoré výsledky výskumu?

Áno, spomínal som napríklad adaptáciu srdca na ischémiu alebo diabetes. Niektoré výsledky sa už aplikujú. Výskum trval pomerne dlho a výsledky sú veľmi sľubné. Finálnym výsledkom sú niektoré farmakologické látky, ktoré môžu za určitých okolností výrazne predĺžiť toleranciu myokardu k ischémii. Niektoré prípravky sa však dajú použiť len za určitých okolností. Žiaden z týchto liekov sa nedá použiť preventívne, teda dlhodobo skôr, ako dôjde k patologickým prejavom. Dajú sa však použiť, ak k určitej problematickej situácii dôjde. Vtedy sa možno riadiť výsledkami experimentov. Základný výskum prináša obrovské množstvo nových poznatkov, ktoré sa v ďalších rokoch budú využívať pri výskume, až kým sa nájde riešenie využitia v podobe liekov a liečebných postupov. Mnohé výsledky však obohacujú naše poznanie a využívajú sa napríklad pri prevencii.

Toľko medicínsky výskum. Čo však samotný človek? Môže svojou osobnou aktivitou predísť kardiovaskulárnym ochoreniam či dokonca smrti?

Určite áno. Je to veľmi aktuálna otázka. Veda a výskum priniesli v tejto oblasti množstvo poznatkov. Vzdelaný človek si ich musí osvojiť a využiť pre preventívnu ochranu svojho zdravia, na predchádzanie ochorení. Najdôležitejšie, a nie najľahšie, je vyhýbanie sa rizikovým faktorom, ktoré sme už spomínali a ktoré vieme ľahko ovládať. Sú to fajčenie, cholesterol, obezita a vysoký krvný tlak. Väčšinu z nich ovplyvňuje dostatok pohybu. A v tom je problém. Takmer každý duševne pracujúci človek má prevažne sedavé zamestnanie a prakticky celý deň presedí alebo prestojí. Viem to na vlastnom prípade. Ráno vstanem, sadnem si do auta, ktoré je 20 metrov od domu, doveziem sa do práce. Takmer celý deň sedím, som pod určitým stresom, nepohybujem sa. Večer prídem domov, som unavený, najem sa a pozerám televíziu, alebo ďalej pracujem pri počítači. A to je život veľkej časti zamestnaných ľudí u nás v meste. Keď príde človek večer domov, nemá už žiadnu chuť vykonávať fyzickú prácu či cvičiť. Požiadavky na odstránenie tohto rizikového faktora pritom nie sú veľké. Stačí pol hodina pohybu, napríklad intenzívnej chôdze, aby sa spotil. To rozhýbe svaly, činnosť srdca sa zvýši, prekrvia sa orgány, vydá sa energia, spáli sa cholesterol a cukor. To má ďalšie pozitívne vplyvy, predchádza sa obezite, máte menej cukru, znížite riziko vzniku cukrovky. Pohyb a fyzická námaha sú veľmi dôležité. Jednoduché nie je ani predchádzanie stresu, lebo ak je človek zamestnaný, stres sa ľahko dostaví. V pozadí je stály tlak na človeka, jeho výkonnosť, ambície, konkurencia a pod. Ale to sme už v iných súvislostiach spomínali medzi rizikovými faktormi. Stres vždy bude a do značnej miery závisí od nás, ako sa s ním vysporiadame, ako ho potlačíme ako sa mu vyhneme alebo ako sa mu prispôsobíme.

Medzi ľuďmi prevládajú predstavy, že si môžu zlepšiť zdravotný stav braním liekov s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, ako je acylpyrín, aspirín či anopyrín, alebo pitím červeného vína. Je to tak?

Acylpyrín, aspirín či anopyrín menia zrážanlivosť krvi, čo je určitá prevencia oproti trombotickým nehodám. Vytipovalo sa, že kyselina acetylsalicylová v množstve 70 až 100 miligramov denne je vhodná na prevenciu mozgových či srdcových príhod. Červené víno obsahuje antioxidanty, ktoré majú pozitívny efekt na zdravie. Ak totiž blokujeme voľné radikály, tak predchádzame ich nežiaducemu vplyvu, a tak sa vyhneme ich negatívnemu pôsobeniu na bunky. Keď hovoríme o víne, ďalšou jeho zložkou je alkohol. Táto súčasť vína sa tiež ukázala ako pozitívna. Existujú výsledky na veľkých súboroch ľudí, ktoré dokazujú, že totálni abstinenti, ktorí vôbec nepožívajú alkohol, trpia viac ischemickou chorobou srdca alebo porážkou, ako tí, ktorí ho požívajú. Alkohol zvyšuje „dobrý“ cholesterol (HDL), ktorý vychytáva „zlý“ cholesterol (LDL). Ak sa ho teda pravidelne požíva primerané množstvo, má svoj ochranný efekt. Pôsobí i proti stresu, relaxuje a rozširuje cievy, čím spôsobuje lepšie prekrvenie orgánov. Samozrejme, že si nemôžeme celý týždeň ,,šetriť“ dávku alkoholu a potom ju celú vypiť napríklad v sobotu večer. Takéto „alkoholové šoky“ poškodzujú organizmus, lebo metabolity alkoholu pôsobia ako jed so všetkými negatívnymi vplyvmi vrátane uvoľňovania voľných radikálov, ktoré poškodzujú jednotlivé súčasti bunky.

Sme svedkami paradoxu. Priemerný život ľudí sa predlžuje a aj srdcové infarkty a mozgové príhody prichádzajú až vo vysokom veku. Na druhej strane však pribúda mladých ľudí, ktorí zomierajú na kardiovaskulárne ochorenia. Čo to zapríčiňuje?

Niekedy je dôvod v dedičnosti, ale často je to výsledkom stresuplného života jedinca, prípadne jeho „bezohľadnosti“ voči vlastnému zdraviu, najmä pokiaľ ide o systém pitia, fajčenia a stravovania. Ak sa všetky tieto okolnosti naakumulujú, prejavy ochorenia sa urýchlia. Faktorov je niekoľko. Pokiaľ ide o cukrovku, už najmenej desať rokov sa vie, že obezita vo forme podkožného tuku sa nepovažuje za najhoršiu, hoci hmotnosť ako taká sama o sebe zaťažuje organizmus. Najnebezpečnejší je však tuk, ktorý sa ukladá v bruchu medzi črevami. Má úplne iné vlastnosti ako podkožný tuk. Tieto tukové bunky slúžia ako žľaza s vnútornou sekréciou uvoľňujúca množstvo negatívnych látok, ktoré ovplyvňujú mnohé orgány. Je to napríklad pankreas, z čoho vzniká cukrovka, ale rovnako tak priamo ovplyvňuje aj bunky srdca a ciev. Tento tuk pôsobí veľmi negatívne. Obvod pásu nad určitú hranicu sa považuje za rizikový faktor, ktorému sa prikladá stále väčší dôraz.

Ako to vyzerá v kardiovaskulárnych ochoreniach, pokiaľ ide o mužov a ženy?

V poslednom čase zomiera následkom kardiovaskulárnych ochorení stále viac žien, čo predtým nebolo. Môže k tomu prispievať emancipovanosť, myslím tým viacej zamestnaných žien v manažérskych a iných vysoko exponovaných funkciách spojených so stresom. Ženy však trpia na ischemickú chorobu oveľa neskôr ako muži, poväčšine až po menopauze. Jedným z dôvodom je, že ženu vo fertilnom období chránia ženské hormóny. Po menopauze hladina estrogénu klesá čo sa prejaví tým, že v chorobnosti na ischemickú chorobu srdca a porážku začnú dobiehať mužov.

Ak by sme sa chceli úplne vyhnúť riziku kardiovaskulárneho ochorenia, čo by sme mali robiť?

V tomto zmysle ideálny človek by mal mať pokojné, primerane platené zamestnanie, nemal by byť v ňom frustrovaný, ale spokojný a šťastný. Doma by mal mať príjemný život bez stresov, bez fajčenia, s pravidelnou fyzickou aktivitou. Mal by sa pravidelne stravovať, ale vyhýbať sa prejedaniu. Strava by mala obsahovať dostatok zeleniny a ovocia, bez väčšej miery konzumácie vysoko cholesterolových potravín, ako je maslo, smotana či iné hovädzie tuky. Nemal by konzumovať veľa cukru a soli. Mohol by mierne užívať dobré víno alebo iné alkoholické nápoje, v množstve adekvátnom dvom či trom deci vína denne. Mal by mať aj dobrú náladu, lebo pri nej sa uvoľňujú endorfíny, ktoré rozširujú cievy a zlepšujú prietok krvi cez orgány. Viem, že je to ťažko dosiahnuteľné, no treba si uvedomovať, že zdravie si vyžaduje našu aktívnu pozornosť. Nedá sa spoliehať na to, že keď budem mať problém, tak ma niekto z toho vytiahne.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,28
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.