ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Články

Informatika

Zoznam príspevkov

 • FIIT STU získala medzinárodnú akreditáciu IET
  Redakcia portálu 15.5.2012 13:02:07

  Medzinárodnú akreditáciu IET (Institution of Engineering and Technology) získala v minulých dňoch Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU). Je jedinou fakultou na Slovensku,...
  viac...

 • Skvelé nápady nádejných vedcov
  Redakcia portálu 26.4.2012 15:44:09

  Bratislava, 25. apríla 2012 – Označovanie hudby pomocou hry od Petra Dulačku, podpora spolupráce a učenia v dynamických skupinách od Ivana Srbu a vyhodnotenie metód rozpoznávania objektov na základe vizuálneho slovníka z hlavy Michala...
  viac...

 • FBI nedokázala prelomiť ochranu Androidu
  * q 16.3.2012 20:40:02

  Je známe že Android umožňuje zabezpečiť telefón aj pomocou zamknutia obrazovky vzorom. V tomto prípade musí používateľ na odomknutie telefónu nakresliť konkrétny vzor, ktorý si určil pri nastavení zámku.
  viac...

 • Kto vás sleduje na internete? Collusion vám to povie...
  * q 6.3.2012 10:09:17

  Sle­do­va­nie pou­ží­va­te­ľov na inter­ne­te je po­mer­ne luk­ra­tív­ny biz­nis. Zis­ky naj­lep­ších spo­loč­nos­tí v tej­to sfé­re sa po­hy­bu­jú na úrov­ni 39 mi­liárd USD a si­tuácia by sa pod­ľa CEO...
  viac...

 • Disky umožnia zápis terabajtov dát za sekundu pomocou lasera
  * q 24.2.2012 19:23:28

  Sku­pi­ne ved­cov z uni­ver­zi­ty v New Yor­ku sa po­da­ri­lo ob­ja­viť no­vú me­tó­du na zá­znam in­for­má­cie na pev­né dis­ky, kto­rá vý­znam­ne zvý­ši ich rých­losť.
  viac...

 • Vo VIA Labs predĺžili dosah USB 3.0 na 100 metrov
  * q 26.1.2012 11:59:58

  VIA Labs v spo­lup­rá­ci s nie­koľ­ký­mi par­tner­mi (Fib­re Op­tic Com­mu­ni­ca­tions, PCL, Op­Tar­get, UMEC) prip­ra­vi­li za­ují­ma­vý pro­dukt -op­tic­ké pre­po­je­nie kom­pa­ti­bil­né s USB 3.0.
  viac...

 • Vyvinuli lacnú počítačovú pamäť založenú na DNA lososa
  * q 17.1.2012 10:40:05

  Ved­ci z Na­tio­nal Tsing Hua Uni­ver­si­ty (Taiwan) a Karlsru­he In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy (Ne­mec­ko) vy­tvo­ri­li pa­mä­ťo­vé za­ria­de­nie za­lo­že­né na deoxyri­bo­nuk­leo­vej ky­se­li­ne (DNA)...
  viac...

 • Nový letecký simulátor od Microsoftu príde na jar a bude zadarmo
  * q 12.1.2012 15:21:52

  Le­tec­ký si­mu­lá­tor od Mic­ro­sof­tu vzni­kol už v ro­ku 1982. Na roz­diel od rôz­nych hier Flight Si­mu­la­tor je za­me­ra­ný na čo naj­ver­nej­šiu si­mu­lá­ciu a neorien­tu­je sa na zá­ba­vu. No od ro­ku...
  viac...

 • Vedci dosiahli nový rekord v rýchlosti prenosu dát
  * q 21.12.2011 18:51:28

  Sku­pi­na ved­cov do­siah­la no­vý re­kord v rých­los­ti pre­no­su dát na dl­hú vzdia­le­nosť. Pod­ľa in­for­má­cie na strán­kach BBC sa dá­ta me­dzi dvo­ma bod­mi po­hy­bo­va­li kom­bi­no­va­nou...
  viac...

 • Konferencia ShowIT 2 Business s najnovšími trendmi v IT
  * q 28.11.2011 11:01:44

  Spoločnosť Microsoft Slovakia a IT školiace stredisko GOPAS SR pripravili v termíne 14.-16.11.2011 v poradí už tretí ročník najväčšieho odborného stretnutia IT špecialistov pod názvom ShowIT 2 Business. Konferencia bola určená...
  viac...

 • Ak si to neželáte, Google vás nepoužije
  Q 15.11.2011 17:40:01

  Ak k menu vašej domácej WiFi siete pridáte „_nomap“, Google Maps ju nebude v svojej mobilnej verzii využívať na upravenie pozície. Google tak chce dať ľuďom možnosť odmietnuť prispievať k presnosti ich komerčnej lokalizačnej...
  viac...

 • Úspešný bakalár
  * q 15.11.2011 16:00:25

  Koncom októbra sa na Českém vysokém učení technickém v Prahe uskutočnilo dlho očakávané finálové kolo študentskej súťaže ACM SPY 2011 (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year). Najlepší študenti zo...
  viac...

 • Ultrabooky – čo sú zač, odkiaľ prišli a kam smerujú?
  * q 14.11.2011 09:59:53

  Ultrabook, pre väčšinu obyčajných ľudí úplne neznáme slovo. V nasledujúcom článku sa však pokúsime každému objasniť, čo sú, aké majú využitie, a ich budúcnosť. Náš pohľad bude opäť, technologický.
  viac...

 • Udeľovanie slovenských počítačových Oskarov 2011
  * q 7.10.2011 12:41:16

  Na spoločenskom večere IT GALA, vo štvrtok 6. 10. 2011, sa odovzdávali prestížne ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2011. Ceny udelilo neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti...
  viac...

 • Počítačový magazín PC REVUE je dostupný na iPade
  * q 9.9.2011 13:00:59

  Bratislava - Piatok, 9. septembra 2011. Magazín PC REVUE prichádza už aj do multimediálnych zariadení Apple iPad. Čitatelia si ho budú môcť kúpiť v AppStore a prezerať si tak celé vydanie multimediálne, priamo vo svojom tablete.
  viac...

 • Nová generácia internetových adries sa musí poponáhľať
  Q 7.2.2011 18:04:18

  V týchto dňoch dochádza k úplnému vyčerpaniu všetkých adries z pôvodného adresného systému internetu. Odborníci varujú, že rozvoj nových adries by sa mal urýchliť, ak chce reagovať na potreby a služby internetu.
  viac...

 • Samošifrovací disk ochráni vaše údaje
  Q 2.2.2011 17:39:42

  Nový spôsob ochrany digitálnych údajov sľubuje koniec náhodných únikov informácií, môže však ochromiť ochrancov zákona.
  viac...

 • Prísľub revolúcie v počítačovej pamäti
  Q 24.1.2011 19:39:02

  Vedci zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne vyvinuli nové zariadenie, ktoré predstavuje výrazný pokrok v oblasti počítačových pamätí a znižuje energetickú náročnosť „serverových fariem“, čím umožňuje rýchlejšie...
  viac...

 • Počítačová pamäť 100 000-krát rýchlejšia?
  Q 16.11.2010 17:25:49

  Predstavte si počítač s pamäťou, ktorá je 100 000-krát rýchlejšia a spotrebuje menej energie než súčasné pevné disky. Prof. Mathias Kläui z EPFL vo Švajčiarsku pracuje na novom druhu pamäte „Racetrack“, magnetickej pamäti,...
  viac...

 • Superpočítače budú veľké ako kocka cukru
  Q 12.11.2010 18:47:45

  Vedci z IBM tvrdia, že ich snaha by mohla stenčiť procesory najvýkonnejšieho superpočítača na svete na veľkosť kocky cukru.
  viac...

Zoznam príspevkov

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.