ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Zaujímavosti

Technika

Zoznam príspevkov

 • Rýchly nástup jedovatých šípov vo východnej Afrike
  Ján Klučár 22.6.2016 02:42:40

  Vedci, skúmajúci kosti z jaskyne Kuumbi v Zanzibare, našli dôkazy používania kostených nástrojov pri love a dokonca aj pri výrobe jedovatých šípov. To naznačuje, že obyvatelia jaskyne Kuumbi ovládali spracovávanie kostí už pred...
  viac...

 • Vysvetlenie nemotornosti hrania na dotykovom displeji
  Ján Klučár 30.4.2016 20:57:15

  Vedci si, na základe novej štúdie, nemyslia, že dotykové displeje sú horšími vstupnými prístrojmi než klávesnice preto, lebo klasické gombíky sú presnejšie – zastávajú názor, že dôvodom ich nedokonalosti je...
  viac...

 • picture Ako pomôcť mestskej doprave
  * q 23.1.2014 10:40:31

  Mestá preplnené dopravou hľadajú netradičné využitie existujúcich dopravných infraštruktúr. V Tokiu využívajú v noci metro na zásobovanie obchodov. Globálnym riešením pre prehustené mestské komunikácie by mohli byť...
  viac...

 • Novú batériu bude možné nabiť za niekoľko minút
  * q 21.8.2012 09:42:54

  Sku­pi­na ju­ho­kó­rej­ských ved­cov z Ná­rod­né­ho in­šti­tú­tu pre ve­du a tech­no­ló­gie v mes­te Ul­san vy­vi­nu­la no­vý ma­te­riál pre lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie, kto­rý by mo­hol vý­znam­ne...
  viac...

 • New York má monitorovací systém ako zo sci-fi filmu
  * q 10.8.2012 10:20:05

  Mic­ro­soft spo­lup­ra­cu­je s mes­tom New York na pro­jek­te mo­ni­to­ro­va­cie­ho sys­té­mu Do­main Aware­ness Sys­tem. Ten zís­ka­va a ana­ly­zu­je dá­ta z exis­tu­jú­cich mo­ni­to­ro­va­cích...
  viac...

 • Dotykové displeje vám pomôžu písať rýchlejšie
  Q 5.6.2012 18:43:11

  Písanie na dotykovom displeji je pomalé a prináša veľa chýb. Klávesnice, ktoré by sa prispôsobili štýlu písania používateľa by mohli zmierniť frustráciu a znížiť počet chýb spojených s písaním počas chôdze.
  viac...

 • Nastaviteľné rozhranie sietí ako ďalší krok ku kvantovým počítačom
  Q 24.5.2012 17:29:05

  Hoci sa už doteraz podarilo v laboratóriách otestovať niekoľko stavebných blokov kvantových počítačov, sieť potrebuje ešte jednu súčasť: spoľahlivé rozhranie medzi počítačmi a informačnými kanálmi. V najnovšom čísle...
  viac...

 • Bezpilotné špionážne lietadlá na štýl motýľov
  * q 23.4.2012 09:20:22

  Iz­rael­ská spo­loč­nosť Is­rael Aeros­pa­ce In­dus­tries (IAI) sa za­me­ria­va na vý­voj lie­ta­diel, ra­kiet, na­vi­gač­ných sys­té­mov a bez­pi­lot­ných špio­náž­nych lie­ta­diel. Najnovšie informácie...
  viac...

 • Mobil, ktorý vidí cez stenu?
  Q 19.4.2012 17:46:21

  Supersily komixových hrdinov by mohli byť bližšie realite po poslednom objave vedcov z Texaskej univerzity. Navrhli symbolicky čip, ktorý by zmenil mobilné telefóny na zariadenia vidiace cez stenu, drevo, plasty, papier a iné objekty.
  viac...

 • Budeme si o pár rokov doma tlačiť malých robotov?
  * q 16.4.2012 12:19:51

  Vedci z MIT predstavili nový projekt, ktorého cieľom je vytvoriť malého pomocníka - robota, ktorý sa bude dať vytlačiť pomocou 3D tlačiarne. Vytvorenie jedného takéhoto robota vrátane programovej časti potrvá necelých 24 hodín a...
  viac...

 • V MIT zostrojili kameru, ktorá vidí za roh
  * q 26.3.2012 08:09:54

  Vedci z Morgridge Institute for Research v Madisone, ktorý je súčasťou MIT (Massachusetts Institute of Technology) pracujú na zaujímavej kamere. Tá nesníma dianie pred objektívom, ale vidí za roh. Dosiahli to vďaka laseru, odrazenému...
  viac...

 • Detektor kovov rozlíši pod zemou bomby
  Q 10.3.2012 23:42:32

  Detektor kovov by mohol majiteľovi povedať, či je predmet pod zemou nevybuchnutá bomba alebo neškodný odpad.
  viac...

 • Tlačiareň so zmazateľným tonerom
  Q 10.3.2012 00:24:26

  Dlho očakávaná kancelária bez papierov vyprovokovala Toshibu k nájdeniu iného prístupu k zníženiu nákladov. Odborníci vytvorili systém znovupoužitia bežného papiera vďaka tlači s použitím tonera, ktorý sa dá vymazať.
  viac...

 • Ovládajte hru pomocou vody
  Q 9.3.2012 18:06:22

  Zabudnite na dotykové obrazovky a joysticky. Svet hrania počítačových hier sa zmenil. Jedným z najexotickejších spôsobov ich ovládania je miska vody.
  viac...

 • Avatar: DARPA plánuje vývoj robotického vojaka
  * q 22.2.2012 09:23:52

  Ame­ric­ká agen­tú­ra DAR­PA vy­čle­ni­la zo svoj­ho roz­poč­tu, pred­sta­vu­jú­ce­ho 2 mi­liar­dy USD (1,51 mi­liar­dy EUR) roč­ne, su­mu až 7 mi­lió­nov USD (5,28 mi­lió­na EUR) na pro­jekt s náz­vom Ava­tar.
  viac...

 • Papierové roboty so silným a jemným dotykom
  Q 13.2.2012 20:17:28

  Papierové štruktúry vytvorené pomocou princípov orgiami by mohli priniesť lacné a jednoducho konštruovateľné roboty, ktoré sa budú správať odlišne ako ich kovoví príbuzní.
  viac...

 • Nehlučné výskumné plavidlo z Ruska
  Q 15.11.2011 00:22:35

  Ruskí vedci z KB Vympel pri Nižnom Novgorode vyvinuli projekt jedinečného výskumného plavidla. Má sa stať plávajúcou základňou pre výskum morských rýb. Vedci sú presvedčení, že ich výtvor pomôže povzniesť rybársky priemysel....
  viac...

 • Podvody v kasíne odhalí inteligentný kamerový systém
  Q 3.11.2011 23:50:10

  Ľudia, ktorí sa snažia v kasínach podvádzať, budú čoskoro riskovať viac než chcú. Najväčší reťazec britských kasín Grosvenor Casinos zavádza softvér, ktorý dokáže odhaliť podvodníka pri stole s ruletou a upozorniť na neho...
  viac...

 • Do Bratislavy sa vrátila historická električka
  * q 27.10.2011 10:28:53

  Po 70-tich rokoch sa na Slovensko vrátila "Viedenská električka" - elektrický rušeň Ganz Eg 6, ktorý slúžil na ťahanie osobných vozňov diaľkových vlakov v úseku námestie Korunovačného pahorku - Krajinská hranica v Kopčanoch.
  viac...

 • Rovnica predĺži životnosť pneumatík
  Q 27.8.2011 17:53:02

  Zaujímalo vás niekedy, po koľkých najazdených kilometroch musíte vymeniť pneumatiky na svojom aute? Chceli ste vypočítať, ako ďaleko vás jedny pneumatiky pri ceste okolo sveta odvezú?
  viac...

Zoznam príspevkov

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.