ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Články

Ekológia

Zoznam príspevkov

 • picture Extrémy počasia spôsobené uväznením obrovských vĺn v atmosfére
  Ján Klučár 6.3.2013 21:11:15

  Posledné roky svet postihli výrazné regionálne extrémy počasia, ako napríklad horúčavy v Spojených štátoch v roku 2011 a v Rusku v roku 2010, alebo nevídané povodne v Pakistane. Za týmito devastujúcimi individuálnymi javmi je podľa...
  viac...

 • picture Ako prežijú koraly v najteplejších útesoch na planéte
  Ján Klučár 5.2.2013 21:08:24

  Vedci predpokladajú, že koralové útesy budú s globálnym otepľovaním postupne upadať. Avšak istý počet druhov koralov dokáže vydržať teploty vody ešte vyššie, než tie, ktoré sú predpovedané pre trópy počas budúceho...
  viac...

 • Stromy na celom svete sú len krôčik od dehydratácie
  Ján Klučár 28.11.2012 19:22:16

  Stromy vo väčšine lesov, vrátane vlhkých lesov, sú podľa štúdie lesov po celom svete nebezpečne blízko k vysušeniu kvôli nedostatku vody. Podľa Brendana Choata z University of Western Sydney sedemdesiat percent z 226 druhov stromov po...
  viac...

 • Zvyšovanie morskej hladiny prekonáva očakávania
  Ján Klučár 20.11.2012 17:54:35

  Morská hladina možno stúpa rýchlejšie, ako sa doteraz predpokladalo, vďaka dodatočným mechanizmom, ktoré urýchľujú topenie ľadu v Grónsku a Antarktíde. Celosvetová morská hladina stúpla počas minulého storočia o 15 centimetrov....
  viac...

 • Vodíkové palivo sa dostalo o krok ďalej
  Ján Klučár 13.11.2012 20:42:10

  Výroba plynného vodíku vo vode sa stala o niečo jednoduchšou. Tento objav môže eventuálne viesť k lacnému a praktickému spôsobu zachytávania slnečnej energie na tvorbu čisto horiaceho vodíku, ktorý môže byť palivom pre autá...
  viac...

 • Netradičná nabíjačka EcoXPower umožňuje dobíjanie smartfónu počas jazdy bicyklom
  * q 30.8.2012 09:54:42

  Sko­ro kaž­dý pou­ží­va­teľ an­droi­do­vé­ho za­ria­de­nia poz­ná tú si­tuáciu, keď sa mu vy­bí­ja ba­té­ria na je­ho ob­ľú­be­nom te­le­fó­ne či tab­le­te a on ne­má po­ru­ke na­bí­jač­ku ani...
  viac...

 • Holandská environmentálna olympiáda
  * q 25.6.2012 12:21:24

  Začiatkom mesiaca hostilo univerzitné holandské mesto Utrecht vyše 300 mladých účastníkov z vyše 43 krajín na 4. ročníku Medzinárodnej environmentálnej vedeckej projektovej olympiáde INESPO 2012.
  viac...

 • Solárny článok s najvyššou účinnosťou konverzie na svete: 43,5 percenta
  * q 18.6.2012 09:45:50

  Spo­loč­nosť Sharp do­siah­la naj­vyš­šiu účin­nosť pre­me­ny sl­neč­né­ho svet­la na ener­giu na sve­te: 43,5 per­cen­ta pou­ži­tím kon­cen­trá­to­ro­vé­ho viacvrstvo­vé­ho so­lár­ne­ho člán­ku.
  viac...

 • Hnedý oblak z Ázie ohrozuje Ameriku
  Q 18.6.2012 09:16:32

  Čína a India patria k najväčším znečisťovateľom planéty s obrovským množstvom áut, tovární a domácností vypúšťajúcich do atmosféry každoročne vyše 2 milióny ton uhlíkovej sadze a iných tmavých škodlivých látok. Tieto...
  viac...

 • Certifikát ekologickej stopy získalo 83 slovenských škôl
  * q 7.6.2012 22:12:33

  Ekologicky uvedomelé školy získali Certifikát ekologickej stopy. Tie udelila školám rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia už po tretí raz. Tento rok získalo certifikát...
  viac...

 • Mikroponorky, ktoré vyčistia rozliatu ropu
  * q 7.5.2012 18:31:15

  Ved­ci vy­vi­nu­li a ús­peš­ne otes­to­va­li pr­vé sa­mo­po­há­ňa­cie „mik­ro­po­nor­ky", kto­rých úlo­hou je z kon­ta­mi­no­va­nej vo­dy vy­be­rať ma­lé kvap­ky ro­py a pre­ná­šať ich na zber­né...
  viac...

 • Mikroponorky, ktoré vyčistia rozliatu ropu
  Q 3.5.2012 18:14:39

  Vedci vyvinuli a úspešne otestovali prvé samopoháňacie „mikroponorky“, ktorých úlohou je z kontaminovanej vody vyberať malé kvapky ropy a prenášať ich na zberné miesta.
  viac...

 • Nové solárne panely na báze displejov OLED
  * q 27.4.2012 10:30:48

  Ne­mec­ká za­čí­na­jú­ca spo­loč­nosť He­lia­tek so síd­lom v Dráž­ďa­noch vy­vi­nu­la no­vý druh so­lár­nych pa­ne­lov, za­lo­že­ný na or­ga­nic­kých mo­le­ku­lách ulo­že­ných na...
  viac...

 • Slovenskí vedci skúmali horskú flóru, uspeli aj v zahraničí
  * q 20.4.2012 22:57:21

  Dvojica slovenských vedcov opäť zaznamenala významný úspech v zahraničí. Svetoznáme periodikum Science Magazine v piatok zverejnilo štúdiu, na ktorej sa aktívne podieľali aj vedci z Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied...
  viac...

 • Odstránenie oxidu uhličitého z atmosféry potrebuje najväčšie priemyselné odvetvie
  Q 5.4.2012 08:23:25

  Niektoré spôsoby záchrany Zeme môžu vyjsť poriadne draho. Predbežné výpočty naznačujú, že vyčistiť atmosféru od oxidu uhličitého by vyžadovalo vytvoriť doteraz najväčšie priemyselné odvetvie.
  viac...

 • Pod zemou je miesto pre oxid uhličitý
  Q 21.3.2012 16:15:31

  Nový výskum vedcov z MIT ukázal, že v hlbokých soľných akviferoch v USA je dostatok priestoru na uchovanie amerických storočných emisií oxidu uhličitého z uhoľných elektrární. Hoci tu sú otázky o efektivite systému na zachytenie...
  viac...

 • Stále kyslejšie oceány
  Q 2.3.2012 16:16:38

  Emisie skleníkových plynov okysľujú oceány najrýchlejšie za posledných 300 miliónov rokov. Prudká rýchlosť zmeny znamená, že nedokážeme odhadnúť vážnosť dôsledkov.
  viac...

 • Dážď nasáva energiu z vetra
  Q 28.2.2012 16:00:28

  Vždy, keď prší, premrhá sa malé množstvo energie. Vedcom sa podarilo odhadnúť množstvo energie, ktoré vytiahnu kvapky dažďa zo vzduchu.
  viac...

 • V USA budú nové jadrové elektrárne
  Q 15.2.2012 15:28:31

  Prvýkrát od roku 1978 schválili v USA stavbu jadrových reaktorov. Hoci toto rozhodnutie môže podnietiť nový rozvoj jadrovej energie, hlavný nárast v tejto oblasti je niekde inde.
  viac...

 • Umelý list vyrába elektrinu, energetiku čaká revolúcia
  * q 7.2.2012 10:16:40

  Energetický priemysel čaká revolúcia inšpirovaná prírodou. Atómové elektrárne a predražené teplárne možno stratia svoj význam a zisky. Americkým vedcom sa totiž podarilo niečo neuveriteľné, čo možno zmení celkom svet...
  viac...

Zoznam príspevkov

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.