ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Objavy a vynálezy

Fyzika

Zoznam príspevkov

 • Piata sila prírody?
  Ján Klučár 5.9.2016 00:37:21

  Nedávno získané indikácie objavu doteraz neznámej subatomárnej častice možno poukazujú na existenciu piatej fundamentálnej sily prírody. Profesor fyziky a astronómie Jonathan Feng z Kalifornskej univerzity v Irvine podotkol, že ak sa...
  viac...

 • Prvý protónový tranzistor - z chobotníc
  * q 5.12.2011 08:29:53

  Elek­tric­ký prúd mô­žu v tran­zis­to­roch pre­ná­šať aj pro­tó­ny. Pro­tó­no­vé tran­zis­to­ry by raz moh­li byť kľú­čo­vou sú­čas­ťou ky­bor­gov, za­is­ťu­jú to­tiž pria­me roz­hra­nie me­dzi...
  viac...

 • „Želé“ batérie – lacnejšie a bezpečnejšie
  * q 13.10.2011 16:59:12

  Lí­tio­vé ba­té­rie, tak ako ich dnes poz­ná­me, v bu­dúc­nos­ti s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou nah­ra­dí nie­čo no­vé. Za­ují­ma­vú al­ter­na­tí­vu pred­sta­vu­je po­ly­mé­ro­vý gél. Ten by...
  viac...

 • Nové chladničky ekonomickejšie a tichšie vďaka magnetom
  Q 9.3.2009 18:03:06

  Hlasné a energeticky náročné chladenie vašej chladničky môže byť čoskoro minulosťou vďaka exotickej zliatine, ktorú objavilo medzinárodný tím vedcov pracujúci pre americký Národný inštitút štandardov a technológií (NIST) a...
  viac...

 • Chaos na čipe
  Q 30.5.2008 11:26:57

  Vedcom sa podarilo prvýkrát vytvoriť štruktúrovaný chaos na fotonickom integrovanom obvode. Je to prvý raz, čo sa im podarilo študovať optický chaos v rozsahu gigahertzových frekvencií.
  viac...

 • Samoobnoviteľný materiál
  Q 21.2.2008 10:04:36

  Francúzski vedci objavili samoopravujúci sa materiál, ktorý sa dokáže obnoviť aj po rozrezaní na dve časti.
  viac...

 • Fyzici vytvorili najintenzívnejší pracovný lúč pozitrónov na svete
  Q 26.10.2007 07:50:45

  Na Štátnej univerzite v Severnej Karolíne v USA oslavovali tento mesiac študenti a učitelia vedecký úspech, ktorý sa im podarilo uskutočniť v jadrovom reaktore PULSTAR – vytvorili najintenzívnejší lúč pozitrónov (antičastica...
  viac...

 • Obal, v ktorom nič nezostane
  Q 17.9.2007 18:18:41

  Trasenie a udieranie je často jediným spôsobom ako dostať z fľaše poslednú kvapku kečupu. V budúcnosti sa aj posledná kvapka vyleje bez problémov – vďaka špeciálnej povrchovej úprave obalu.
  viac...

 • Molekuly z hmoty a antihmoty vytvorené
  Q 13.9.2007 13:32:33

  Umelé atómy vytvorené z ničiacich sa častíc sa dokážu spáriť.
  viac...

 • Nová čistá technológia spaľovania na generovanie elektriny
  Q 8.8.2007 15:11:22

  Vedci úspešne testovali experimentálnu plynovú turbínu vybavenú spaľovacou technológiou produkujúcou minimum emisií nazvanou „low-swirl“ injektor (LSI), ktorá využíva ako palivo čistý vodík. Technológia by mohla pomôcť...
  viac...

Zoznam príspevkov

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.