ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Siemens Young Generation Award


Divízia Automatizačnej techniky a pohonov (Automations & Drives, A&D) spoločnosti Siemens s.r.o. vyhlásila v školskom roku 2008/2009 šiesty ročník súťaže Siemens Young Generation Award. Táto súťaž je určená študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania. Úlohou mladých vynálezcov je pripraviť za odbornej pomoci svojich pedagógov aplikácie, ktoré zautomatizujú procesy v priemysle, vo výrobe, ale aj v bežnom živote. Zároveň by tieto aplikácie mali v budúcnosti slúžiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu.

 

Termín začiatku prihlasovania od:
1. 6. 2008

Termín uzávierky prihlášok do:
15. 9. 2008

Cieľ súťaže

Študenti pod vedením odborného pedagóga vytvoria technickú aplikáciu s využitím poskytnutej techniky. Vytvorená technická aplikácia by mala demonštrovať využitie v priemysle.

Uchádzači a podmienky účasti

Uchádzačmi o cenu SYGA 2009 môžu byť študenti jednotlivo, prípadne dvojice študentov, ktorí budú pracovať pod vedením odborného pedagóga. Zo školy sa môže prihlásiť aj viacero študentov vo viacerých tímoch, ktorí budú pracovať s technikou poskytnutou škole. Škole poskytne Siemens 1 nižšie uvedenú konfiguráciu technických prostriedkov.

Technická špecifikácia

Divízia Automatizačná technika a pohony Siemens s.r.o. poskytne prihláseným školám formou daru nasledovný technický prostriedok pre realizáciu navrhovanej aplikácie:

EM 223 - rozširujúci modul binárnych vstupov a výstupov

Výberová komisia

Výberová komisia bude zložená zo zástupcu Ministerstva školstva SR a odborných pracovníkov
spoločnosti Siemens s. r. o.

Ceny pre výhercov:
- PC pre víťaznú školu
- ďalšie zaujímavé ceny od mediálnych sponzorov (napr. predplatné časopisu Quark)

Kontakt: Siemens Young Generation Award
Tel: 02/5968 2401
fax: 02/5968 5240
mail: young.generation.sk@siemens.com
Siemens s. r. o.
Stromová 9
831 01 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.