ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Konferencie

Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov

28.5.2007 - 30.5.2007 | Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky organizujú medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 20. výročia vzniku katedry organizuje pod záštitou dekana fakulty Prof. RNDr. Antona Gáplovského, DrSc.

Konferencia bude zameraná na riešenie aktuálnych problémov týkajúcich sa vyučovania prírodovedných predmetov, zavádzania a etablovania nových technológií v nich, pregraduálnej a postgraduálnej prípravy učiteľov a ich celoživotného vzdelávania.


Tematické okruhy:
1) Vyučovanie prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ.
2) Pregraduálna a postgraduálna príprava učiteľov prírodovedných predmetov.
3) Nové technológie vo vyučovaní a v príprave učiteľov prírodovedných predmetov.
4) Pedagogicko-psychologické zázemie vyučovania prírodovedných predmetov.

Program

Pondelok
28. 5. 2007
900 – 1200 hod.
1200 – 1300 hod.
1300 – 1800 hod.
1800 hod.
1900 hod.
prezencia, registrácia účastníkov
obed
slávnostné otvorenie konferencie, plenárne prednášky, rokovanie v sekciách
večera
spoločenský program
Utorok
29. 5. 2007
830 – 1200 hod.
1200 – 1300 hod.
1300 – 1800 hod.
1900 hod.
rokovanie v sekciách
obed
výlet, exkurzia
spoločenský program spojený so slávnostnou recepciou
Streda
30. 5. 2007
830 – 1200 hod.
1200 – 1300 hod.
1300 hod.
rokovanie v sekciách
obed
záver konferencie

Podmienky účasti

Príspevky zašlite do 23. 4. 2007 v elektronickej forme + jednu vytlačenú kópiu.
Konferenčný poplatok je 1500 Sk a je potrebné uhradiť ho do 16. 4. 2007.


Kontakt

RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina
842 15 Bratislava SR
e-mail halakova@fns.uniba.sk
tel.: 0421 / 02 602 96 311
e-mail konferencie: kdp@fns.uniba.sk subjekt: ScienEdu
www stránka konferencie: http://www.fns.uniba.sk/~kdp/
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.