ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Konferencie

Zem v pasci? Analýza zložiek životného prostredia

28.4.2008 - 30.4.2008, 12:00 | Hotel Sitno, Vyhne, Slovensko

Zhoršujúci sa stav vody a pôdy, globálna kontaminácia prírodného prostredia je prejavom negatívneho antropogénneho pôsobenia. Odhalenie problémov je prvým a podstatným krokom k ich riešeniu. Kvalitná analýza znečisťujúcich látok je podmieňujúcim prvkom identifikácie a vymedzenia problému a základom jeho riešenia. Cieľom konferencie s podtitulom Analýza zložiek životného prostredia je poskytnúť priestor vedeckej a odbornej verejnosti prezentovať moderné metódy analýzy zložiek životného prostredia, vývoj kvality prírodného prostredia v SR a možnosti ochrany. Diskusia a vzájomná výmena poznatkov má priniesť možnosti ďalšej spolupráce a kooperácie výskumu v oblasti analýzy a techniky ochrany zložiek životného prostredia.

Cieľová skupina: pracovníci výskumu a vývoja v environmentalistike a ekológii, pracovníci výskumných a firemných laboratórií, pedagogickí pracovníci

Program

1.deň (28. apríl 2008)

* príchod a registrácia účastníkov;
* otvorenie konferencie;
* plenárne prednášky;
* spoločná večera;

2. deň (29. apríl 2008)

* prezentácia v sekciách;
* posterová prezentácia;
* exkurzia;
* spoločná večera;

3. deň (30. apríl 2008)

* prezentácia v sekciách;
* záver konferencie;
* spoločný obed.

Podmienky účasti

Cena (neplatca DPH): 5 500 Sk (Zľavy pre kratšiu účasť Ubytovanie a strava)

Ubytovanie: hotel Sitno, Vyhne; cenník nájdete na www.zemvpasci.sk alebo u organizátorov; úhrada ubytovania – na účet konferencie

Strava: hotel Sitno, Vyhne; prosíme upozorniť na požiadavku vegetariánskej stravy, cenník nájdete na www.zemvpasci.sk alebo u organizátorov; úhrada stravy – na účet konferencie


Kontakt

Veronika Veľková
tel: +421 45 5206 533
e-mail: velkova@vsld.tuzvo.sk
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.