ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Konferencie

Zoznam konferencií

 • ICETA 2008
  11.9.2008 - 13.9.2008 | Kongresové centrum SAV, Hotel Akademia, 5960, Stará Lesná, Vysoké Tatry, Slovensko

  Konferencia je venovaná informačným a komunikačným technológiám a ich aplikáciám vo vzdelávaní. Cieľom konferencie je rozširovanie skúseností vo využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní a vytvorenie...
  viac...

 • Rozvojová pomoc a spolupráca 2008
  9.10.2008 | Bratislava, Kongresová sála MZV SR a Palugyayov palác

  Aktuálne otázky medzinárodnej rozvojovej pomoci a spolupráce a vzťahy medzi rozvinutými a rozvojovými štátmi
  viac...

 • 5. ročník odbornej konferencie Retail Marketing
  28.5.2008, 08:15 | Club Penati, Agátová 33, Bratislava

  Konferencia prináša jedinečnú možnosť dozvedieť sa maximum z oblasti branding, retail marketing, in store komunikácia, merchandising a ďalších. Zároveň je konferencia zameraná na praktické riešenia otázok prezentované odborníkmi v...
  viac...

 • Zem v pasci?
  28.4.2008 - 30.4.2008 | Hotel Sitno, Vyhne, Slovensko

  Organizačný výbor si Vás dovoľuje pozvať na další ročník konferencie Zem v pasci? 2008 , ktorá sa koná v prekrásnom prostredí dedinky Vyhne. Ročník 2008 nadväzuje na predchádzajúci úspešný ročník, ktorý poukázal na nutnosť...
  viac...

 • Veľtrh študentských spoločností a Vitajte v našom regióne (výstava)
  17.4.2008, 10:00 | ECC Europa Culture Centre, Námestie slobody 3, 974 01, Banská Bystrica, Slovensko

  Veľtrh študentských spoločností je celoslovenská súťaž stredoškolákov, v ktorej tímy prezentujú činnosť študentských spoločností, ktoré simulujú činnosť reálnej akciovej spoločnosti. Cieľom je priblížiť študentom...
  viac...

 • Zem v pasci? Analýza zložiek životného prostredia
  28.4.2008 - 30.4.2008, 12:00 | Hotel Sitno, Vyhne, Slovensko

  Zhoršujúci sa stav vody a pôdy, globálna kontaminácia prírodného prostredia je prejavom negatívneho antropogénneho pôsobenia. Odhalenie problémov je prvým a podstatným krokom k ich riešeniu. Kvalitná analýza znečisťujúcich látok...
  viac...

 • EKOMSTAT 2008 (vedecká konferencia)
  2.6.2008 - 6.6.2008, 08:30 | Domov SZSU, Partizánska ul., 91451, Trenčianske Teplice, Slovensko

  - matematickošta­tistické a ekonomickošta­tistické metódy na podporu rozhodovania - záujmeci o prácu s matematickoštatistickými a ekonomickoštatistickými metódami na podporu rozhodovania a ich využitie
  viac...

 • Marketing Management 2008 (kongres)
  5.6.2008, 08:30 | Hotel Ambassador, Václavské náměstí 5-7, 111 24, Praha 1, Česko

  Tradiční výroční marketingový kongres Marketingoví a sales manageři a specialisté aktivní na území ČR (Češi i cizinci), dále i odborníci z reformních zemí střední a východní Evropy (snaha o vytvoření významné...
  viac...

 • INSOURCE 2008: Conference for Professional Information Resources
  5.2.2008 - 6.2.2008, 09:00 | Diplomat Hotel Prague ****, Evropska 15, Prague, okres Praha, Česko

  The first INSOURCE 2008 conference will be focused on professional information resources and their use in business, knowledge management, marketing, market research, competitive intelligence etc. Unlike many other events the INSOURCE will put stress...
  viac...

 • EKOMSTAT 2008
  2.6.2008 - 6.6.2008, 08:30 | Domov SZSU, Partizánska ul., 91451, Trenčianske Teplice, okres Trenčí

  Kvótový výber; Kvantitativne metody analyzy postavenia podniku na trhu; Štatistické riadenie kvality (v konkrétnej firme); R&R; vybrané viacrozmerné štatistické metody – faktorová analýza, regresná analýza, logistická regresia; EIS...
  viac...

 • Zem v pasci?: Analýza zložiek životného prostredia
  28.4.2008 - 30.4.2008, 12:00 | Hotel Sitno, Vyhne, okres Žiar nad Hronom

  Zhoršujúci sa stav vody a pôdy, globálna kontaminácia prírodného prostredia je prejavom negatívneho antropogénneho pôsobenia. Odhalenie problémov je prvým a podstatným krokom k ich riešeniu. Kvalitná analýza znečisťujúcich látok...
  viac...

 • Znalosti 2008
  13.2.2008 - 15.2.2008 | Bratislava, konferenčné centrum Družba

  Hlavné témy konferencie * objavovanie znalostí v databázach, prúde dát a udalostí, strojové učenie * získavanie a reprezentácia znalostí od experta * vyhľadávanie informácií, textové a multimediálne databázy,...
  viac...

 • Verejná konzultácia - Školy pre 21. storočie

  Táto verejná konzultácia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o vývoj školstva v Európe. Konzultačný dokument Komisie sa venuje viacerých témam, ktoré sa považujú za významné pre európske školy (napríklad: školy a...
  viac...

 • 2. medzinárodná konferencia „FYZIKA A ETIKA II“
  27.6.2007 - 28.6.2007 | Študentský domov UKF Nitra

  UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE a SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED usporiadajú medzinárodnú konferenciu pod záštitou rektora UKF prof. RNDr. Libora VOZÁRA, Csc. a predsedu SAV prof. Ing. Štefana LUBYHO, DrSc., Dr. h. c. Konferencia je...
  viac...

 • Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov
  28.5.2007 - 30.5.2007 | Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina

  Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky organizujú medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 20. výročia vzniku katedry organizuje pod záštitou dekana fakulty Prof. RNDr. Antona Gáplovského, DrSc. Konferencia...
  viac...

Zoznam konferencií

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.