Prekvapujúce

Strata zraku, sluchu, hmatu, to by som považovala za indikátor, ale chuť je, 
teda aspoň podľa mňa, menej dôležitý vnem. To by som teda nepovedala, že 
zmeny v chuti môžu byť také nebezpečné.

Autor: | 29.6.2009 10:50:08