Chvíľka na zamyslenie

V dnešnej dobe uvažujeme o veciach, o ktorých sa našim predchodcom ani 
nesnívalo. Čím viac nám však pokrok uľahčuje život, tým viac si ho sami 
sťažujeme. Okrem pokroku pribudli choroby a problémy, o ktorých sa našim 
predkom tiež ani nesnívalo, ale tentoraz v negatívnom slova zmysle.

Autor: * q | 26.10.2009 08:46:05