Zovšeobecnené

Je to dosť zovšeobecnené. Veď ako vyzerajú telá 50-ročných? Niektoré 
horšie ako 80-ročných...

Autor: | 27.10.2009 10:35:14