ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Granty

Eurofondy: Financie na celoživotné vzdelávanie

Európska komisia začala od 03. 10. prijímať návrhy na projekty v oblasti celoživotného vzdelávania pre rok 2008. Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje program celoživotného vzdelávania, prijatého Európskym parlamentom a Radou 15. novembra 2006 (rozhodnutie č. 1720/2006/ES). Celý program trvá od roku 2007 do roku 2013. Osobitné ciele programu celoživotného vzdelávania sú uvedené v článku 1 ods. 3 rozhodnutia č. 1720/2006/ES.

Podmienky získania

Program celoživotného vzdelávania sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a je dostupný pre všetky subjekty uvedené v článku 4 tohto rozhodnutia. Žiadatelia musia mať trvalý pobyt, alebo sídlo v prípade, že pôjde o právnické osoby v jednej z 27 krajín Európskej únie (od 1. januára 2007), alebo v krajinách EZVO a EHP Island Počas studenej vojny bol Island strategickým vojenským oporným bodom pre Spojené štáty. Krajina nemá vlastné ozbrojené sily. Pre ekonomiku je stále dôležitý rybolov, krajina je známa aj širokým využívaním geotermálnej energie. viac na www.EuropskaUnia.sk » Lichtenštajnsko, Nórsko Vzťahy Nórska s EÚ sú riadené predovšetkým Dohodou o Európskom hospodárskom priestore. Tá rozširuje legislatívu jednotného trhu EÚ na Nórsko, Island a Lichtensteinsko, s výnimkou sektoru poľnohospodárstva a rybolovu.viac na www.EuropskaUnia.sk », prípadne musí ísť o Turecko (oficiálna kandidátska krajina). Táto podmienka neplatí pre program „Jean Monnet“, ktorý je otvorený pre inštitúcie vyššieho vzdelávania z celého sveta.
Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na túto výzvu, sa odhaduje na 901 miliónov eur. Úroveň pridelených grantov ako aj dĺžka trvania projektov závisí od typu projektu a počtu zúčastnených krajín.

Hlavné termíny predloženia žiadostí sú:

Univerzitná charta Erasmus (Erasmus University Charter) - 30. november 2007

Programy Comeniusa GRUNDTVIG GRUNDTVIG je názov Akcie 3 programu EÚ v oblasti vzdelávania - Socrates. Je podporným program EÚ pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých. viac na www.EuropskaUnia.sk » Mobilita - 31. január 2008

Program Leonardo da Vinci: Mobilita - 8. február 2008

Programy Comenius Comenius je súčasťou vzdelávacieho a mobilitného programu SOCRATES Socrates je európsky akčný program zameraný na spoluprácu v oblasti vzdelávania. viac na www.EuropskaUnia.sk » Jeho hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu a posilniť európsku dimenziu na školách podporou medzinárodnej spolupráce škôl.viac na www.EuropskaUnia.sk » Leonardo da Vinci a Grundtvig: Partnerstvá - 15. február 2008

Program Jean Monnet - 15. február 2008

Programy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig: Mnohostranné

projekty, siete a sprievodné opatrenia - 29. február 2008

Program Erasmus: Mobilita - 14. marec 2008

Leonardo da Vinci: Prenos inovačných mnohostranných projektov - 14. marec 2008

Prierezový program - 31. marec 2008

Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky stanovené v úplnom znení výzvy a musia byť predložené na oficiálnych formulároch.


Kontakt

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.