ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Granty

Šanca pre znevýhodnených študentov

Prioritou grantového programu Štipendium pre znevýhodnených je pomôcť zlepšovať prístup k vzdelaniu študentov s ťažkým zdravotným postihnutím a napomáhať tak ich integrácii medzi zdravých rovesníkov. Grant podporí znevýhodnených študentov celkovou sumou 1 milión slovenských korún.

Dôležitým cieľom je poskytnúť študentom priestor pre rozvíjanie svojich vedomostí a zručností tak, aby mohli meniť kvalitu svojho života a vďaka vzdelaniu si nájsť uplatnenie v budúcnosti.

Štipendium je chápané ako sociálna podpora, ktorá pomáha študentom hradiť časť nákladov spojených so štúdiom (úhrada školských pomôcok, ubytovanie, strava, nákup literatúry a učebných pomôcok, vreckové a pod.). Maximálna podpora pre jedného študenta je 20.000 Sk.

Podmienky získania

O štipendium môžu požiadať študenti s priemerom do 1,8 vrátane, ktorí budú počas poberania štipendia navštevovať 2.-5. ročník strednej školy alebo študujú v 1. alebo 2. stupni vysokoškolského štúdia v akreditovanom študijnom programe na vysokých školách a univerzitách na Slovensku (s výnimkou špeciálnych škôl). Žiadatelia musia byť držiteľmi preukazu ZŤP a nachádzať sa v zhoršenej sociálnej situácii.

Študenti predložia žiadosť o štipendium formou motivačného listu, v ktorom by mali hodnotiacu komisiu presvedčiť o tom, že napriek svojmu hendikepu majú odhodlanie niečo vo svojom živote dosiahnuť, mali by popísať svoje záľuby, schopnosti, svoje plány do budúcnosti a pod. Žiadosť by mala zároveň obsahovať účel, na ktorý chcú študenti finančné prostriedky zo štipendia použiť.


Kontakt

Dokumenty musia byť doručené najneskôr do 18. októbra 2007 na adresu Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava.

Viac informácií o štipendijnom programe nájdete aj v prílohe a na www.kontoorange.sk.

Konto Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje projekty na podporu jednotlivých skupín obyvateľov – komunít. Vznikla v roku 2002 s cieľom realizovať filantropické aktivity, ktoré pomáhajú riešiť problémy rôznych skupín spoločnosti.
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.