ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Inkubátory

picture

RPIC Prešov technologické inkubátorové centrum

Reimanova 9, 080 01 Prešov

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov a jeho organizačná jednota Euro Info Centrum, ako nezávislá a nezisková organizácia, vytvára podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania, ako významného faktora regionálneho rozvoja. Svoje služby a pomoc poskytuje klientom za účelom sociálno-ekonomického rozvoja regiónu, demokratizácie spoločnosti v regióne a integrácie do európskych hospodárskych štruktúr.


Informujeme našich podnikateľov o najnovších hospodárskych tendenciách, legislatívnych úpravách a zmenách na Slovensku, a tým vytvárame jasnú predstavu o možnostiach podnikania na Slovensku.

Informujeme o najnovších programoch a iniciatívach Európskej únie zameraných na podporu malých a stredných podnikov, o nových príležitostiach a celkovom dianí na zahraničných trhoch.

Radíme začínajúcim podnikateľom z hľadiska právnej podstaty podnikania, postupu pri registrácii, spracovania podnikateľskej myšlienky do podnikateľského plánu, a možností získavania počiatočného kapitálu apod. Pri špecifických problémoch firmy sprostredkujeme vhodného odborného poradcu k danej problémovej oblasti.

Radíme vo všetkých oblastiach, v ktorých opatrenia Európskej únie majú dopad na rozvoj obchodu a podnikania, či už ide olegislatívne ustanovenia, základné colné predpisy alebo normy a štandardy platné vrámci Európskej únie.

Vzdelávame potenciálnych ale aj existujúcich podnikateľov s cieľom osvojenia si základných manažérskych schopností a získania nevyhnutných vedomostí pre vedenie vlastnej firmy.

Organizujeme semináre a pracovné stretnutia, na ktorých sa podnikatelia oboznamujú s najnovšími trendami a podmienkami podnikania najmä na zahraničných trhoch.

Zabezpečujeme financovanie životaschopných projektov malých astredných podnikateľov pre štart, resp. rozvoj ich podnikateľských aktivít v rámci sociálno-ekonomického rozvoja prešovského regiónu, prostredníctvom domácich a zahraničných finančných zdrojov, predovšetkým však zo zdrojov Európskej únie.

Sprostredkujeme vhodného obchodného partnera, zaznamenávame dopyt a ponuku, publikujeme a tým vytvárame predpoklady k novým operáciám.

Spolupracujeme s inštitúciami podporujúcimi malé a stredné podnikanie a rozvoj regiónu na Slovensku a v zahraničí ako aj so sieťou Euro Info Centier zriadených Európskou komisiou apôsobiacich v 37 krajinách.

REALIZUJEME projekty na podporu podnikania v spolupráci so slovenskými a predovšetkým zahraničnými subjektami. Príklady – Projekt „Technologický inkubátor“ pre inovatívne firmy, projekt „Posilnenie organizácie remesiel a podpora remeselnej výroby v Karpatskom euroregióne“, projekt „Podpora exportu slovenských podnikov“, atď.

Kontakt

RPIC Prešov technologické inkubátorové centrum
Reimanova 9
080 01 Prešov
Tel.: +421 - 51 – 75 60 317, 380
E-mail: rpic@rpicpo.sk
Fax: +421 - 51 - 77 33 552
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.