ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Inkubátory

picture

Univerzitný technologický inkubátor STU

Pionierska 15, 831 02 Bratislava

Inkubátor začal písať svoju históriu v roku 2003, kedy sa v hlavách vedenia STU začal rodiť nápad na vytvorenie inštitúcie, ktorá by dokázala v dostatočnej miere zastrešiť prepojenie vedy a výskumu a získané poznatky preniesť do podnikateľskej praxe.


Poslanie

Poslaním Univerzitného technologického inkubátora (UTI) je podpora transferu technológií z univerzitného prostredia do podnikateľskej praxe v Bratislavskom a Trnavskom kraji prostredníctvom vytvárania nových inovatívnych spoločností orientovaných na technológie.

Vízia

Víziou UTI je byť kľúčovou inštitúciou podpory začínajúcich technologických, inovatívnych firiem v regióne. Cieľom UTI je podporiť znalostnú ekonomiku previazaním vedy, výskumu a inovácií s podnikateľskou praxou a tak zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu a prispieť k napĺňaniu cieľov Lisabonskej stratégie.

Nástroje

Inkubátor to nie je len budova, kde môžu inovatívni začínajúci podnikatelia vykonávať predmet svojej podnikateľskej činnosti, ale je to aj celá škála podporných služieb, ktoré vám predstavíme:

* prenájom kancelárskych priestorov za nižšie ceny ako sú ceny trhové a prenájom konferenčných priestorov,
* konzultačné služby zamerané na všetky kľúčové oblasti podnikania (napr. právne, účtovné, daňové, marketingové, či technické poradenstvo),
* poskytovanie podporných služieb (sekretariát, telekomunikačné pripojenia, upratovanie, vrátnica, atď.),
* možnosť využitia bohatého portfólia laboratórií, prístrojov a ľudského potenciálu Slovenskej technickej univerzity,
* predinkubačný tréning a selekcia záujemcov s vysokým inovačným potenciálom a podnikateľským duchom (s približne polročnou periodicitou) - predinkubačný program InQb,
* pomoc pri nadväzovaní kontaktov s partnermi, klientami a investormi,
* organizovanie školení, odborných seminárov, konferencií a workshopov,
* stimulujúce prostredie kreatívnych podnikavých ľudí, organizovanie spoločných formálnych aj neformálnych stretnutí.

Kontakt

Univerzitný technologický inkubátor STU
Pionierska 15
831 02 Bratislava
Tel.: +421-2- 49 212 492
E-mail: info@inqb.sk
Fax: +421-2- 49 212 499
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.