ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark
picture

SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Hlavné programy SAIA, n. o.:

1. Akademické mobility
2. Národný štipendijný program na podporu mobilít
3. Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
4. CEEPUS, Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
5. Fond NIL na podporu internacionalizácie vzdelávania
6. Štipendium M. R. Štefánika
7. Mobilitné centrum pre výskumných pracovníkov
8. Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu

Program štipendijných možností
Viac informácií na www.saia.sk

Kontakt:
SAIA, n.o.
Námestie Slobody 23,
812 20 Bratislava 1
Tel.: 02/5441 1426, 5441 1436
Fax: 02/5441 1429
saia@saia.sk, www.saia.sk

Slovenskí občania študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci) sa môžu uchádzať o rôzne štipendiá, o ktorých poskytuje informácie Slovenská akademická informačná agentúra, ktorá pôsobí v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a v Žiline.

SAIA prijíma žiadosti na štipendiá, ktoré vyplývajú z Národného štipendijného programu Slovenskej republiky (aktuálne uzávierky 15. máj a 15. november 2007), z bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry, a z ponúk zahraničných vlád.
Každý, kto spĺňa podmienky získania štipendia, sa môže uchádzať aj o viac štipendií. Pre dlhodobé pobyty (semestrálne, ročné) však platí, že jeden uchádzač môže v jednom roku získať iba jedno štipendium. V prípade, ak niekto získa viac štipendií, musí oznámiť, ktoré z nich uprednostní a ktoré neakceptuje.

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.