ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark
picture

AMAVET

AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a techniku je mimovládna, nezisková, záujmová a vzdelávacia organizácia pre deti a mládež. Založená bola v roku 1990, dnes pracuje vo viac ako 300 kluboch po celom Slovensku.
V AMAVETe je evidovaných viac ako 3000 aktívnych členov, ktorí pracujú v oblastiach astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a rôznych iných vedných disciplín.

AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami a vysokými školami, Ministerstvom školstva SR a Radou mládeže Slovenska. V AMAVETe pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, doktorandov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom Medzinárodného hnutia pre voľný čas, vedu a techniku MILSET (Mouvement International Pour le Loisir Scientifique et Technique) so sídlom v Paríži. V rámci tejto asociácie rozvíjame spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Francúzsku, Španielsku, Švédsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, ale aj v mimoeurópskych štátoch. Od roku 2006 je AMAVET členom Society for Science & the Public, americkej spoločnosti pre vedu a spoločnosť organizujúcu najprestížnejšiu súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác prezentovaných formou posterovej prezentácie na svete Intel ISEF.

AMAVET usporadúva Festival vedy a techniky (http://www.tyzdenvedy.sk/), postupovú súťaž prác študentov stredných škôl prezentovaných vo forme posterovej prezentácie. Mladí vedátori ďalej postupujú na národné kolá našich partnerov v EÚ a na medzinárodné podujatia ESE (Expo Science Europe), ESI (Expo Science International), I-SWEEEP (International Sustainable World (Energy, Engineering & Environment) Project Olympiad) a Intel ISEF (International Science and Engineering Fair).

Naše ciele a ich napĺňanie

Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjanie tvorivých schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky:

• vytváraním podmienok na klubovú činnosť pre deti a mládež s orientáciou na vedu, techniku, ekológiu, …;
• organizovaním prázdninových pobytov pre deti a mládež s orientáciou na účelné a tvorivé využívanie voľného času a vzdelávanie;
• organizovaním domácich i zahraničných exkurzií a sústredení, poznávacích ciest a medzinárodných výmen detí a mládeže;
• vydávaním periodickej, neperiodickej literatúry, softvéru, metodík a námetov prác na popularizáciu vedy a techniky;
• prípravou a realizáciou seminárov, workshopov a výstav s orientáciou na vedu, techniku a ekológiu pre deti a mládež so zameraním na popularizáciu vedy.Kontakt
Asociácia pre mládež vedu a techniku - AMAVET
Žarnovická ulica č. 7,
831 06, Bratislava
Tel: +421 (02) 448 736 47
Tel/Fax: +421 (02) 448 723 31
Mobil: +421 905 506 312
+421 911 253 733
E-mail: amavet@amavet.sk
Web: www.amavet.sk

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.