ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Publicistika

Objavy a vynálezy

Zoznam príspevkov

 • Nečakané zmeny svetlých škvŕn na trpasličej planéte Ceres
  Ján Klučár 28.3.2016 01:53:45

  Pozorovania vedcami z Observatória La Silla ESO v Čile odhalili nečakané zmeny svetlých škvŕn na trpasličej planéte Ceres. Pozorná analýza totiž ukázala nielen zmeny, ktoré sa dali kvôli rotácii Ceres očakávať, ale aj zvýšenú...
  viac...

 • 12 katastrofických erupcií na západ od Yellowstonu
  Ján Klučár 13.3.2016 00:02:45

  Medzinárodný tím vedcov sa rozhodol preskúmať dávne supererupcie na západ od Yellowstonu, s cieľom zistiť, ako často sa podobné sopečné výtrysky opakujú. Katastrofické erupcie Yellowstonu sa odohrali aj v relatívne nedávnej...
  viac...

 • Život, či ilúzia – vyvarujte sa falošných signálov pri pátraní po živých svetoch
  Ján Klučár 7.3.2016 00:39:21

  Výskum vedcov z Virtuálneho planetárneho laboratória Washingtonskej univerzity pomôže vedcom lepšie identifikovať neželané „falošné signály“ hľadania obývateľných planét, na ktorých sa vyvinul život. Výkonná technológia...
  viac...

 • Hľadanie deviatej planéty
  Ján Klučár 27.2.2016 23:50:05

  Francúzskym astronómom z Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides a laboratória GeoAzur sa, prostredníctvom pozorovaní sondy Cassini, podarilo špecifikovať polohu možnej deviatej planéty našej slnečnej sústavy.
  viac...

 • Život myší predĺžený až o 35 percent, bez vedľajších účinkov
  Ján Klučár 8.2.2016 23:55:27

  Vedci z Kliniky Mayo preukázali, že senescentné bunky – škodia zdraviu myší a skracujú ich život až o 35 percent. Nová štúdia zistila, že vymazanie senescentných buniek odďaľuje tvorbu nádorov, uchováva tkanivo a orgány...
  viac...

 • Pozorovanie čiernych dier domácim teleskopom
  Ján Klučár 24.1.2016 23:41:54

  Podľa novej štúdie stačí na pozorovanie blízkej, aktívnej čiernej diery 20 centimetrový teleskop. Medzinárodný tím vedcov zistil, že počas výtryskov je možné pozorovať čierne diery aj vo viditeľnom svetle – blikajúce svetlo,...
  viac...

 • Nový druh dinosaura objavený v Španielsku
  Ján Klučár 19.12.2015 00:30:37

  V novej štúdii vedci opísali dinosaura, ktorý má plachetnici podobný chrbát. Dinosaura, ktorý obýval Pyrenejský polostrov pred približne 125 miliónmi rokov, nazvali Morelladon beltrani. Štúdia, ktorú viedol José Miguel Gasulla...
  viac...

 • Čistejšie dieselové palivo
  Ján Klučár 13.12.2015 23:19:44

  Vedci z KU Lueven a Utrechtskej univerzity nedávno vyvinuli unikátny nový prístup k výrobe palív, ktorý sa dá využiť na vytvorenie omnoho čistejšieho dieselového paliva. Táto metóda by sa dala relatívne rýchlo uviesť do...
  viac...

 • picture Fosílie stôp dinosaurov ponúkajú pohľad do života prehistorických obrov
  Ján Klučár 2.12.2015 22:09:31

  Novoobjavené vzácne stopy dinosaurov pomáhajú vedcom lepšie pochopiť najväčšie zvieratá, aké kedy putovali pevninou. Na škótskom ostrove Skye sa našli stovky stôp nôh bylinožravých sauropódov, ktoré tam žili pred 170 miliónmi...
  viac...

 • picture Efektívne budovy sú kľúčom k zmierneniu klimatických zmien
  Ján Klučár 29.11.2015 23:16:36

  3. decembra sa bude vôbec prvýkrát v histórii konať „Deň budov“, ktorý by mal byť súčasťou oficiálneho programu tohtoročnej konferencie Spojených národov o klimatických zmenách (COP 21) v Paríži. Táto udalosť je určená...
  viac...

 • Tmavá hmota dominuje blízkej trpasličej galaxii
  Ján Klučár 22.11.2015 23:45:37

  Nová štúdia analyzovala galaxiu so zrejme najvyššou koncentráciou tmavej hmoty zo všetkých preskúmaných galaxií. Tmavá hmota sa nazýva tmavou pre veľmi opodstatnený dôvod – napriek tomu, že častíc tmavej hmoty je vyše 10-krát...
  viac...

 • „Jašter s krátkym chocholom“ z Montany
  Ján Klučár 17.11.2015 22:29:29

  Elizabeth Freedman Fowler a John Horner z Montanskej štátnej univerzity nedávno klasifikovali nový druh dinosaura – Probrachylophosaurus bergei – patriaceho medzi skupinu dinosaurov nazývanú Brachylophosaury. Tento dinosaurus sa...
  viac...

 • picture Nový, ekologický repelent proti moskytom prenášajúcim maláriu
  Ján Klučár 8.5.2014 22:50:52

  Vedci z Neuchatelskej univerzity vyvinuli ekologický repelent, ktorý zabraňuje moskytom v útoku na ľudí. To je dôležitý krok v boji proti malárii. Nový repelent, obsahujúci zmes extrahovaných esenčných olejov je efektívny rovnako ako...
  viac...

 • picture Roboty v Košiciach
  Ján Klučár 14.9.2013 21:09:48

  V dňoch 15.-17.9. sa na Technickej univerzite v Košiciach uskutoční Sympózium súčasných trendov v umelej inteligencii & robotike. Návštevníci budú mať možnosť vypočuť si prednášky výskumníkov z Japonska, Talianska, Španielska,...
  viac...

 • Vektorizácia zrýchli prenosy cez VDSL až na 100 Mb/s
  * q 30.11.2012 08:23:09

  Nie­len ve­ľa do­mác­nos­tí, ale aj množ­stvo men­ších fi­riem sí­dlia­cich v re­zi­den­čných ob­las­tiach je dnes pri­po­je­ných k inter­ne­tu stá­le po­mo­cou tech­no­ló­gií ADSL/VDSL vy­uží­va­jú­cich...
  viac...

 • Vesmír: Sonda Curiosity možno objavila na Marse stopy života
  * q 30.11.2012 08:19:30

  Ves­mír­na son­da Cu­rio­si­ty us­ku­toč­ni­la na Mar­se prav­de­po­dob­ne veľ­mi vý­znam­ný ob­jav. Ved­ci z ame­ric­ké­ho Ná­rod­né­ho úra­du pre le­tec­tvo a ves­mír (NA­SA) však za­tiaľ nech­cú...
  viac...

 • Hodváb môže nájsť uplatnenie aj v počítačových čipoch a zdravotníctve
  * q 30.10.2012 09:50:21

  Ved­ci zis­ti­li, že pa­vú­čí hod­váb by mo­hol náj­sť vy­uži­tie aj v po­čí­ta­čo­vých či­poch. Ide o ma­te­riál, kto­rý má nie­koľ­ko uži­toč­ných vlas­tnos­tí - ok­rem iné­ho je sil­nej­ší ako...
  viac...

 • Nová technológia možno pomôže poraziť Moorov zákon
  * q 30.10.2012 09:42:32

  Moo­rov zá­kon ho­vo­rí, že po­čet tran­zis­to­rov v po­čí­ta­čo­vom či­pe sa zdvoj­ná­so­bí kaž­dých 18 me­sia­cov. Ten­to zá­kon sa vý­raz­ne pod­pí­sal pod tech­no­lo­gic­ký roz­voj mo­der­ných...
  viac...

 • Vedci vyvinuli nový algoritmus pátrania po vírusoch
  * q 21.8.2012 10:16:35

  Švaj­čiarski ved­ci vy­vi­nu­li al­go­rit­mus, kto­rý do­ká­že na inter­ne­te ur­čiť prav­de­po­dob­ný zdroj ví­ru­so­vých a mal­vé­ro­vých úto­kov. Al­go­rit­mus ko­ná na zá­kla­de ana­lý­zy zhru­ba...
  viac...

 • Botanicus Interacticus – technológia, ktorá zmení rastlinu na „hudobný nástroj“
  * q 21.8.2012 10:11:47

  Do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie je čo­raz po­pu­lár­nej­šie. Do­te­raz sme sa však pri ňom do­tý­ka­li naj­mä do­ty­ko­vých dis­ple­jov. In­ži­nie­ri z vý­skum­ných la­bo­ra­tó­rií Dis­ney na Car­ne­gie...
  viac...

Zoznam príspevkov

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.