ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Hi-tech laboratóriá

Zoznam HT laboratórií

 • Laboratórium návrhu a diagnostiky VLSI obvodov
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Návrh a simulácia ASIC obvodov využitím štandardných návrhových a simulačných prostriedkov CADENCE a HSPICE. V laboratóriu za posledné obdobie bolo viacero návrhov realizovaných v európskych technologických parkoch ( v rámci...
  viac...

 • Laboratórium na analýzu povrchov a tenkých vrstiev
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Činnosť Laboratória analýzy povrchov a tenkých vrstiev je venovná základnému a aplikovanému výskumu v oblasti analýzy povrchov, rozhraní a tenkých vrstiev. Experimentálne vybavenie je prístupné aj pre využitie v priemysle...
  viac...

 • Laboratórium EPR spektroskopie
  Radlinského 9, 812 37 Bratislava

  Elektrónová paramagnetická rezonancia (EPR) predstavuje experimentálnu spektroskopickú techniku, ktorá je významným nástrojom výskumu vlastností, štruktúry a reaktivity paramagnetických látok najmä voľných radikálov v oblasti...
  viac...

 • Laboratórium termickej analýzy
  Radlinského 9, 812 37 Bratislava

  : Laboratórium je vybavené termoanalytickými technikami, a to prístrojmi diferenčný výkonový kalorimeter Perkin-Elmer DSC-7 (teplotný rozsah od –165 do 600 oC), diferenčný výkonový kalorimeter Shimadzu DSC-60 (teplotný rozsah od...
  viac...

 • Laboratórium štúdia kryštálovej a elektrónovej štruktúry
  Radlinského 9, Bratislava

  Laboratórium na získavanie monokryštálových difrakčných dát má štvorkruhový difraktometer GEMINI R so CCD detektorom a dvoma zdrojmi röntgenového žiarenia (fy. Oxford Diffraction, rok výroby 2005). Na meranie pri teplotách 90 K až...
  viac...

 • Laboratórium molekulovej destilácie
  Radlinského 9, 812 37 Bratislava

  Laboratórium je zamerané na delenie a čistenie tepelne nestálych kvapalín a kvapalných zmesí s nízkou tenziou pár s uplatnením najmä v oblasti malotonážnej chémie, vo farmácii, chemickej technológii, potravinárstve a kozmetike....
  viac...

 • Laboratórium metylesterov mastných kyselín
  Radlinského 9, 812 37 Bratislava

  Laboratórium sa zameriava na štúdium prípravy a vlastností metylesterov) (ME) a etylesterov (EE) vyšších mastných kyselín z rastlinných olejov a živočíšnych tukov, ich úpravy, aditivácie a komplexné využitie vedľajších...
  viac...

 • Laboratórium vnorených systémov
  Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava

  Laboratórium vnorených systémov je určené pre návrh a oživovanie mikropočítačových systémov, určených pre vstavanie do riadeného zariadenia. Okrem základného prístrojového vybavenia, ako sú logické sondy, meracie prístroje,...
  viac...

 • Laboratórium pokročilých softvérových a webových technológií
  Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava

  Laboratórium slúži na výskum širokého spektra problémov spadajúcich do oblasti softvérového inžinierstva s orientáciou na pokročilé metódy a softvérové nástroje pre vývoj programových a webových informačných systémov....
  viac...

 • Laboratórium moderných databázových technológií
  Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava

  Laboratórium je orientované na podporu výskumných úloh, ktoré využívajú v niektorých etapách riešenia databázové prostredia, alebo riešia problematiku bezpečnosti databázových a informačných systémov a podporu tvorby...
  viac...

 • Laboratórium inteligentných systémov
  Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava

  Laboratórium slúži na výskum širokého spektra problémov spadajúcich do oblastí programových a informačných systémov najmä s uplatnením znalostných prístupov a metód, opierajúcich sa o metódy umelej inteligencie. Riešené...
  viac...

 • Laboratórium vysokorýchlostných počítačových sietí
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  V laboratóriu sa vykonáva vedecko-výskumná činnosť v oblasti moderných komunikačných technológií a sietí. Vybavené je zariadeniami ISDN, ATM, SDH s prepojením do verejnej siete a vysokorýchlostnou LAN sieťou s pripojením na...
  viac...

 • Laboratórium plazmovej, vákuovej metalurgie a izostatického lisovania
  Pionierska 15, 832 01 Bratislava

  Pracovná činnosť Laboratória plazmovej, vákuovej metalurgie a izostatického lisovania je venovaná základnému a aplikovanému výskumu v oblasti prípravy nových kovových materiálov. Laboratórium spolupracuje s mnohými slovenskými...
  viac...

 • Laboratórium merania nízkych elektrických vodivostí
  Paulínska 16, 917 24 Trnava

  Laboratórium je vybavené prístrojmi a aparatúrami umožňujúcimi merať elektrické a dielektrické vlastnosti (elektrická vodivosť, permitivita, komplexný elektrický modul, impedancia) tuhých látok, ktoré možno zaradiť medzi izolanty...
  viac...

 • Laboratórium tvorby a výroby zložitých tvarových plôch
  J. Bottu 24, 917 24 Trnava

  Laboratórium je určené na výskum teoretických základov a praktických poznatkov návrhu a výroby tvarovo zložitých technických a sochárskych plôch (tzv. Free Form Surfaces - FFS) s počítačovou podporou RE/CAD/CAM(obrábanie)/CNC....
  viac...

Zoznam HT laboratórií

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.