ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Hi-tech laboratóriá

Zoznam HT laboratórií

 • Cestné vedeckovýskumné laboratórium
  Technická 3, 821 04 Bratislava

  Cestné vedeckovýskumné laboratórium už vyše 40 rokov pôsobí ako významné výskumné pracovisko v oblasti skúšania, navrhovania, hodnotenia a posudzovania stavebných materiálov a konštrukcií v oblasti cestných stavieb. Za toto...
  viac...

 • Laboratórium fyziky budov
  Radlinského 11, 813 68 Bratislava

  Laboratórium fyziky budov z hľadiska významu tvorí hlavne: laboratórium tepelnej techniky budov, ktoré je vybavené sústavou klimatických komôr, umožňujúcich modelovať synergické javy transferu tepla, difúzie vodnej pary a filtrácie...
  viac...

 • Hydrotechnické laboratórium
  Radlinského 11, 813 68 Bratislava

  Laboratórium je plne technologicky vybavené na inštaláciu výsekových modelov. Na meranie na nich sú k dispozícii dva žľaby (pevná a sklopný) s meraním prietoku. Na meranie veličín v súvislosti s výskumom sú k dispozícii...
  viac...

 • Geodeticko-metrologické laboratórium
  Radlinského 11, 813 68 Bratislava

  Hlavným poslaním je vedeckovýskumná a pedagogická činnosť v oblasti metrológie geodetických prístrojov a zariadení ako aj vývoj a konštrukcia špeciálnych geodetických meradiel. Výsledky majú využitie okrem vlastnej pedagogickej...
  viac...

 • Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty STU
  Technická 5, 821 04 Bratislava

  Skúšobné laboratórium je akreditované laboratórium SNASom a vykonáva akreditované ako aj neakreditované skúšky v odbore stavebníctva. Skúša hlavne fyzikálno-mechanické vlastnosti stavebných materiálov, dielcov a hotových...
  viac...

 • Laboratórium riadenia telekomunikačných sietí
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Laboratórium riadenia telekomunikačných sietí je vybavené sieťovou technológiu, výpočtovou technikou s pripojením na internet a ďalšími potrebnými komponentmi. V laboratóriu sú inštalované ukážkové manažmentové systémy pre...
  viac...

 • Centrum sieťových technológií
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Centrum sieťových technológií pozostávajúce z dvoch viacúčelových výskumných a pedagogických laboratórií je určené na výučbu predmetov z oblasti počítačových sietí pre všetky tri stupne študijných programov Počítačové...
  viac...

 • Laboratórium inteligentných pohybových systémov a robotiky
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

  Laboratórium je zamerané na analýzu a návrh inteligentných pohybových systémov, mechatronických a robotických systémov. Vykonáva sa v ňom výskum senzorových systémov, akčných členov, riadiacich systémov, pohonných systémov,...
  viac...

Zoznam HT laboratórií

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.