Inkubátory

Laboratórium moderných databázových technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava

Laboratórium je orientované na podporu výskumných úloh, ktoré využívajú v niektorých etapách riešenia databázové prostredia, alebo riešia problematiku bezpečnosti databázových a informačných systémov a podporu tvorby databázových aplikácií, t.j. aplikácií obsahujúcich multimediálne informácie, GIS (najmä pre dopravné, navigačné a turistické systémy), OLTP systémy (on-line transaction processing), systémy na OLAP (on-line analytical processing), modelovanie systémov, simulácie, dolovanie údajov (data-mining), dátové sklady (datawarehouses), prístup k databázam cez internet, na budovanie CASE systémov, ako aj použitie CASE v databázovom návrhu. Laboratórium je vybavené SUN Enterprise 250 serverom a desiatimi SunRay pracovnými stanicami a viacerými počítačmi typu PC. Softvérové vybavenie zahŕňa databázové prostredia Oracle 8.1.6, MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, Progress v8.


Riešenie projektov v oblasti informačných systémov, databázových systémov a distribuovaných systémov.vizuálnom dolovaní dát, keď používateľ môže odhaľovať skryté súvislosti v abstraktných dátach vnorením sa do 3D reprezentácie týchto dát.

Kontakt

Bratislava
Ilkovičova 3, 842 16
Tel.:
E-mail: vojtek@fiit.stuba.sk
Fax: 02/65422 707/119