ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 04/2010

picture

INFOWARE 04/2010

 

V aprílovom vydaní magazínu INFOWARE vám prinášame tri veľké témy. Pozrieme sa na bezpečnosť IT, software license management či integráciu podnikových aplikácií. Prinášame aj prieskum trhu ERP na Slovensku za rok 2009 či vzácne rady ako ochrániť informácie, ak sa dostanú mimo firmu.

Aprílové vydanie INFOWARE vám však prináša aj mnoho ďalších užitočných informácií, ktoré by ste nemali prehliadnuť.

Poďte s nami nazrieť do aprílového vydania INFOWARE :-)


Novinky
Medzi novinkami nájdete množstvo informácií zo sveta produktov, technológií, života IT firiem, trendov v rôznych oblastiach IT a telekomunikácií. Dozviete sa aj o zmenách vo vedení v jednotlivých firmách.

Bezpečnosť IT
Existuje veľa dôvodov, prečo by mali riadiaci pracovníci korporácií venovať pozornosť prevencii pred stratou dát (Data Loss Prevention) a celkovej bezpečnostnej stratégii podniku. Štatistiky a prieskumy v oblasti úniku dát môžu poskytnúť názorné čísla na podporu rozhodnutia začať hľadať riešenia na riadenie informačnej bezpečnosti podniku. V roku 2008 bol iba z top 90 reportovaných prípadov zaznamenaný únik asi 300 miliónov záznamov. Uvedomujúc si, že ide iba o špičku ľadovca, keď nie všetky straty dát boli naozaj reportované a navyše mnohé prípady neboli ani zistené, dochádzame k názoru, že úniky dát predstavujú reálnu hrozbu pomaly pre každý podnik.

Trh ERP na Slovensku v roku 2009
Redakcia magazínu Infoware uskutočnila v mesiacoch február a marec prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu za rok 2009. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov, systémoví integrátori či lokálni producenti ekonomických informačných systémov. V prieskume sa zúčastnilo 28 dodávateľov s 38 produktmi a riešeniami.

Integrované aplikačné prostredie v podniku
Jeden z nelichotivých prívlastkov architektúry informačných systémov v mnohých firmách je heterogénnosť. Množstvo aplikácií a subsystémov funguje čiastočne izolovane, ale na dosiahnutie maximálnej synergie musia aspoň čiastočne spolupracovať. Táto komunikácia môže fungovať na rôznej úrovni operatívnosti a efektívnosti – od najsofistikovanejšej úrovne služieb pod taktovkou architektúry SOA až po „ručný“ prenos údajov medzi počítačmi a ich náročnú manuálnu alebo dávkovú konverziu. Táto činnosť môže do značnej miery zamestnať kapacitu IT oddelenia podniku, čo je takisto nežiaduce. Dochádza aj k duplicitám, pretože sa v rôznych systémoch pristupuje k tým istým údajom. Takisto flexibilita extrakcie je veľmi obmedzená.

Application Management
Dynamicky sa vyvíjajúce informačné technológie a ich správne využitie zabezpečujú spoločnostiam výraznú konkurenčnú výhodu takmer vo všetkých oblastiach podnikania. Nároky na poskytovanie kvalitných služieb v oblasti IKT rastú úmerne s vplyvom týchto technológií na podnikanie nielen vnútri organizácie, ale najmä vo vzťahu k zákazníkom a partnerom. Technológie sú teda pomocným prostriedkom na realizáciu kvalitatívnych zmien. Aplikačný manažment sa tak dynamicky mení a prispôsobuje neustále sa meniacemu podnikateľskému prostrediu a požiadavkám trhu, kde preberá rolu popredného nástroja, ktorým podniky skvalitňujú svoju základnú hodnotu podnikania prostredníctvom IKT.

Software License Management
Pojem softvérový audit vyznieva na prvý pohľad do značnej miery kontroverzne. Firma by si mala sama zaplatiť analýzu licenčnej čistoty softvéru, ktorý používa, ľudovo povedané, „sama si na seba upliesť bič“. Ale toto je naozaj veľmi povrchné hodnotenie. Vo väčšine prípadov má takýto audit pre firmu pomerne veľký ekonomický prínos, pretože dokáže odhaliť aj nepoužívaný softvér či neefektívne neaktualizované licencie z minulosti.

Aprílové vydanie magazínu pre IT profesionálov INFOWARE nájdete na stánkoch už 3. apríla :-)

  • Počet strán: 64
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2010
  • Formát: A4
  • Cena: 1,96 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.