ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 5/2013

picture

INFOWARE 5/2013

 

Má­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE pri­ná­ša nie­koľ­ko zu­jí­ma­vých tém. Po­ra­dí­me vám, ako zvlád­nuť fe­no­mén Cloud com­pu­tin­gu. Po­zrie­me sa aj na kon­so­li­dá­ciu pod­ni­ko­vej štruk­tú­ry a stra­te­gic­ké ria­de­nie IT. Jed­nou z hlav­ných tém ap­rí­lo­vé­ho vy­da­ní, kto­rej sa de­tail­ne ve­nu­je­me je plá­no­va­nie pod­ni­ko­vých zdro­jov. To však nie je všet­ko. Ap­rí­lo­vý IN­FOWARE to­ho pri­ná­ša ove­ľa viac.


Cloud computing
Cloud computing sa počas posledných niekoľkých rokov vyvinul do fenoménu, ktorý má
a bude mať aj naďalej významný vplyv vo svete IT. Mediálny humbug okolo neho pomaly doznieva a vnímanie využitia cloudových služieb už prestáva byť založené vyslovene na marketingových správach, ale čoraz viac sa čerpá z konkrétnych skúseností.

Deduplikácia
Komplexný pohľad na zákazníka patrí do povinnej výbavy súčasnej organizácie. Získať takýto
pohľad znamená konsolidovať množstvo dátových zdrojov do jedného centralizovaného
úložiska a integrovať ho do podnikových systémov. Týmto problémom sa zaoberá disciplína
master data management a veľmi dôležitú úlohu tu zohráva deduplikácia údajov o zákazníkoch,
vo všeobecnosti deduplikácia kmeňových dát.

Mobilné zariadenia
Všeobecný posun k masívnemu využívaniu mobilných zariadení vo všetkých oblastiach
biznisu sa logicky odzrkadlil aj na systémoch na ich správu. Ponuka sa posúva od tradičných
riešení na konfiguráciu a správu zariadení, riadenie politík a reportovanie smerom k zabezpečeniu formou kontajnerizácie, správe mobilných zariadení a Enterprise Content
Managementu. Pod pojmom kontajnerizácia budeme v kontexte správy mobilných
zariadení rozumieť pomyselné „zabalenie“ dát alebo aplikácií a ich oddelenie od ostatného
okolia, teda uzamknutie obsahu pred neautorizovaným prístupom.

Rozhovor s výkonným riaditeľom HP Martinom Kubalom
Martin Kubala sa po troch rokoch pôsobenia na poste výkonného riaditeľa HP Slovensko stal novým generálnym riaditeľom a súčasne obchodným riaditeľom divízie Enterprise Group v regióne južnej a východnej Európy. Využili sme túto príležitosť na krátky rozhovor.

  • Počet strán: 64
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2013
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.