Podujatia

Európska cena Prevencie

Spolupracujúca skupina Rady Európy pre boj proti drogovej závislosti a nezákonné obchodovanie s drogami (skupina Pompidou) každé dva roky udeľuje Európsku cenu Prevencie trom projektom mladých ľudí zameraných na drogovú prevenciou.

Cieľom Ceny je podpora rozvoja kvality práce zameranej na drogovú prevenciu, ktorá zapája mladých ľudí. Cena bude udelená trom mládežníckym projektom, z ktorých každý získa finančné ocenenie. Výška finačného ocenenia je určená na 2000 Eur pre víťazov.

Program

Podmienky účasti

Kritéria spôsobilosti:

*
Projekt sa musí konať v jednom z členských štátov skupiny Pompidou.
*
Projekty, ktoré sa odohrávajú najmä mimo tejto geografickej oblasti nespĺňajú kritériá spôsobilosti.
*
Projekt musí byť realizovaný viac ako jednou osobou a musí mať určitú formálnu štruktúru, napr. správny výbor alebo riadiaci výbor.
*
Projekty môžu byť finančne podporované štátnym príspevkom, vedené mimovládnymi organizáciami, projekty súkromného sektoru alebo organizované miestnou komunitou.
*
Aby projekty spĺňali kritériá, nie je potrebné aby boli financované - môžu byť len dobrovoľné.
*
Aktivity projektov musia celkovo alebo prevažne spadať do oblasti drogovej prevencie.
*
Do projektov musia byť zapojení mladí ľudia vo veku do 25 rokov.

Termín uzávierky je 1. december 2008.


Kontakt

V prípade otázok sa môžete obrátiť na preventionprize2008@coe.int. Bližšie informáce nájdete na www.coe.int/t/dg3/pompidou/PreventionPrize/default_en.asp.