Podujatia

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2008

2.10.2008 - 4.10.2008 | Astronomický ústav SAV na Starolesnianskych lúkách pri Tatranskej Lomnici a Kongresové centrum ACADEMIA

Projekt Agentúry pre podporu vedy a vývoja APVV LPP-0146 „Stretnutia s vesmírom“ spolu s Astronomickým ústavom SAV v Tatranskej Lomnici organizujú druhý astronomický seminár pre učiteľov základných a stredných škôl.
Seminár je určený tým učiteľom základných a stredných škôl, ktorí by si radi rozšírili svoje astronomické vedomosti o najnovšie poznatky o vývoji Slnečnej sústavy, o slnečnej koróne a zatmeniach Slnka, o malých planétkach, ale i vzdialenejšom vesmíre – galaxiách a budúcnosti vesmíru ako celku.
Prednášať budú v prevažnej miere pracovníci Astonomického ústavu SAV.
Vybraní účastníci seminára si prezrú priestory Astronomického ústavu v Starej Lesnej a, ak počasie dovolí, zúčastnia sa i nočných pozorovaní.

Program

Podmienky účasti

Pre prihlásenie stačí vyplniť prihlášku nachádzajúcu sa na stránke seminára a zaslať ju organizátorom seminára.
Všetky náklady (cestovné, ubytovanie, strava) pre max. 60 účastníkov seminára budú plne hradené projektom APVV LPP-0146 „Stretnutia s vesmírom“.
Účastníci seminára obdržia po jeho skončení CD so súbormi všetkých prezentácií spolu so zborníkom prednášok.


Kontakt

Web stránka seminára: http://www.astro.sk/~choc/open/08_casu/str/

Ján Rybák, AsÚ SAV, choc@astro.sk