ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Štipendiá

UNESCO/KEIZO OBUCHI– štipendiá pre postgraduálny výskum na zahraničných inštitúciách

Výskumné štipendiá UNESCO/KEIZO OBUCHI sú určené pre vedeckých pracovníkov z nasledovných oblastí: životné prostredie, medzikultúrny dialóg, informačné a komunikačné technológie, mierové riešenie konfliktov.

Štipendium sa udeľuje na dobu 3 až 9 mesiacov na pobyt, ktorý sa uskutoční od septembra 2008 do decembra 2009. Štipendista môže absolvovať vedecký pobyt na zahraničnej inštitúcií v jednej alebo v dvoch krajinách.

Podmienky získania

O štipendium sa môžu uchádzať vedeckí pracovníci s titulom M.A., M.Sc. alebo Ph.D. (resp. ekvivalent, podmienka musí byť splnené v čase nástupu na štipendijný pobyt), ktorí majú záujem o vedecký výskum v uvedených oblastiach. Veková hranica je 40 rokov, kandidát musí ovládať jazyk krajiny, v ktorej chce vedecky pracovať a mať dobrý zdravotný stav. Pri výbere budú uprednostnené ženy.

Podkladové materiály:

- prihláška UNESCO (2x) + dve fotografie,
- overené kópie diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (2x) s vysvetlením hodnotenia + doklad o získaní titulu Master alebo Ph. D.,
-odporúčanie,
- pozývací list hostiteľskej inštitúcie,
- oficiálne potvrdený doklad o znalosti cudzieho jazyka na špeciálnom formulári UNESCO (2x),
- plán výskumnej práce v angličtine alebo francúzštine s detailným rozpisom rozpočtu (požadovaná suma môže byť medzi 6.000 – 10.000 USD).


Termíny

Prihlášky musia byť doručené najneskôr do 7. decembra 2007 na Sekretariát slovenskej komisie pre UNESCO.


Kontakt

Sekretariát slovenskej komisie pre UNESCO
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
www.unesco.sk
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.