ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Štipendiá

UNESCO - L´Oréal: Štipendium pre mladé vedkyne na výskum v oblasti biológie, biochémie, biotechnológie a fyziológie

Medzinárodný program „L´ORÉAL – UNESCO pre ženy vo vede“ je výsledkom úspešného partnerstva, ktoré existuje od roku 1998 a v rámci ktorého UNESCO a firma L´ORÉAL každý rok ocenia 5 významných žien vo vede, ktoré svojou prácou prispeli k vedeckému pokroku a zároveň každý rok ponúkajú možnosť získať 15 štipendií pre mladé ženy z celého sveta, ktoré sa venujú vedeckému výskumu v oblasti biológie, biochémie, biotechnológie a fyziológie a ktoré svojím aktívnym prístupom a inovatívnym výskumom môžu prispieť k rozvoju tejto špecifickej oblasti vedy.

Podmienky získania

Profil uchádzačiek

* vek do 35 rokov (uchádzačky narodené po 1.1.1972),
* prednostne budú posudzované žiadosti tých kandidátok, ktoré už v čase podávania prihlášky dosiahli titul PhD., žiadosť si však môžu podať aj študentky postgraduálného štúdia (ktoré bude ukončené získaním titulu PhD.) zaoberajúce sa výskumom v jednej z uvedených oblastí,
* vynikajúca znalosť pracovného jazyka inštitúcie v ktorej bude výskum prebiehať,
* vysoký intelektuálny potenciál, aby mohli byť prínosom pre svoju krajinu po návrate zo štipendia.

Prílohy k prihláške:
* kompletne vyplnený formulár: „UNESCO Application for Fellowship“, v angličtine alebo francúzštine vo dvoch vyhotoveniach, spolu s dvomi aktuálnymi fotografiami uchádzačky,
* aktuálnu e-mailovú adresu uchádzačky,
* overené kópie diplomu (diplomov) vrátane overeného výpisu známok z indexu v dvoch exemplároch spolu s ich úradným prekladom do angličtiny alebo fancúzštiny,
* doklad o získaní titulu PhD. alebo o tom, že uchádzačka je kandidátkou na PhD.,
* zoznam publikácií (v anglickom alebo francúzskom jazyku),
* odporúčací list od osoby znalej prácu uchádzačky,
* akceptačný list hostiteľskej inštitúcie (tj. Inštitúcie v ktorej bude prebiehať výskum v prípade úspešnosti kandidáta). List musí obsahovať presné dátumy pobytu uchádzačky počas štúdia / výskumu v danej inštitúcii,
* certifikát o jazykovej znalosti jazyku, v ktorom bude prebiehať štúdium (UNESCO formulár) v 2 exemplároch (vypĺňa ho zodpovedná inštitúcia)
* detailný návrh výskumnej práce na hostiteľskej inštitúcii (v rozsahu 1-2 strany) v anglickom alebo francúzskom jazyku, ktorý by mal obsahovať nasledovné body:
Prečo? Kandidát musí uviesť akým spôsobom budú teoretické a praktické poznatky získané výskumom v hostiteľskej inštitúcii prínosom k jeho vlastnému výskumu
Cieľ Očakávané výsledky a dopady výskumu
Ako? Opis procesu výskumu
Kde? Krajina a inštitúcia v ktorej by mal výskum prebiehať (maximálne dve)
Kedy? Časový rozvrh výskumu (minimálne 12 a maximálne 24 mesiacov rozdelených na dve samostatné fázy, pričom posledné dva mesiace musia byť absolvované doma)
Koľko? Detailný návrh rozpočtu v USD, kde bude uvedená požadovaná čiastka na krytie nákladov na výskum. Táto by nemala presiahnuť 20 000 USD na jednu fázu a mala by zohľadňovať dĺžku pobytu. Bližšie informácie nájdete vo formulároch.


Termíny


Kontakt

Janka Makušová
Sekretariát SK UNESCO
Tel.: 02/5978 3521
Janka_makusova@foreign.gov.sk

Božena Krížiková
Generálna tajomníčka SK UNESCO
tel.: 02/ 5978 3514
bozena_krizikova@foreign.gov.sk

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Slovenská komisia pre UNESCO
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
www.unesco.sk
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.