ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark
picture

Augustin Louis Cauchy

21.8.1789 - 23.8.1857

Všestranný matematický bádateľ, jeden z najslávnejších matematikov 19. storočia.

 

Matematické dielo veľmi všestranného Cauchyho bolo nesmierne rozsiahle.
Napísal okolo 800 odborných príspevkov a 7 kníh. Zaslúžil sa o nové poznatky
z algebry i teórie čísel, teórie nekonečných radov, teórie funkcií i teoretickej
a nebeskej mechaniky, teórie komplexnej premennej, teórie determinantov,
optiky i teórie pružnosti. Spresnil pojmy limity, spojitosti, uvádzal presné
kritériá konvergencie nekonečných radov. Napríklad takto definoval pojem
limity: Ak nejaká premenná nadobúda hodnoty, ktoré sa neobmedzene približujú
určitému číslu tak, že sa od neho odlišujú len o toľko ako si želáme, tak toto
číslo je limitou týchto hodnôt. Zaviedol moderný spôsob usudzovania a
vyjadrovania v základoch matematickej analýzy. Nikdy nepripisujem
matematickým poučkám neohraničenú oprávnenosť. V skutočnosti veľká časť
poučiek je správna iba pri splnení niektorých podmienok. Určenie týchto
podmienok a spresnenie zmyslu použitých pojmov ma nútia stratiť každú
neurčitosť. Zostavil moderné učebnice diferenciálneho a integrálneho počtu.
Dodnes sa vykladá táto matematická disciplína v jeho šľapajach.

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.