ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Osobnosť vedy

Matematika / Jakub Kresa

picture

Jakub Kresa

19. 7. 1648 - 28. 7. 1715

Otvorili sme knihu Analysis speciosa trigonometriae sphericae...., ktorá vyšla v Prahe v roku 1720 a zistili sme, že spomínaná publikácia je posmrtným prepisom diela, ktorého autorom je Jakub Kresa, jezuitský profesor teológie i matematiky.

 

Spis obsahuje 356 strán a je rozdelený do troch kníh. V prvej sú uvedené algebraické operácie s mnohočlenmi a zlomkami, výklad o aritmetickej a geometrickej postupnosti i problematika finančnej matematiky. Druhá kniha obsahuje vzťahy rovinnej trigonometrie, 38 všeobecne vyriešených úloh(s písmenami). Problematika sférickej trigonometrie s úlohami motivovanými a formulovanými astronómiou je obsahom tretej časti spomínanej publikácie. Zaujímavým faktom je, že Kresa v knihe cituje aj anglických matematikov a ich publikácie. Ako jeden z prvých matematikov používal na vyjadrenie vzorcov algebraickú symboliku.
Jakub Kresa pochádzal z roľníckej rodiny od Prostějova. Navštevoval jezuitské gymnázium v Brne. Študoval tak ľahko, že ho obdivovali nielen jeho spolužiaci, ale i učitelia. Medzi jezuitov ho prijali zložením rádových sľubov (1667) a stal sa kňazom (1680). V štúdiu pokračoval na pražskej Filozofickej fakulte (1670 – 1673). Záverečné dišputácie vykonal z filozofie a matematiky. Po krátkom pôsobení na gymnáziu v Litoměřiciach sa vrátil do Prahy a pokračoval v štúdiu teológie (1675 – 1680). Doktorát filozofie získal v Olomouci (1681). Po krátkom pobyte v Telči sa stal profesorom hebrejčiny na univerzite v Olomouci, neskôr prednášal aj matematiku. V školskom roku 1685 – 1686 bol profesorom matematiky v pražskom Klementine a zaslúžil sa aj o lepšie vybavenie Matematickej sály.
Kresa s obdivuhodnou ľahkosťou zvládol počas svojho života jedenásť jazykov (češtinu, nemčinu, latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu, taliančinu, francúzštinu, španielčinu, portugalčinu, angličtinu a katalánčinu). V roku 1686 prijal pozvanie do Španielska. Prednášal matematiku v Madride i na kráľovskej námornej škole v Cadize. Napísal prácu Theses mathematicae defendidas… (1688), ktorá obsahuje najmä aritmetiku, zlomky a logaritmy, rovinnú i sférickú trigonometriu, astronómiu, algebru. Preložil do španielčiny aj časť Euklidových Základov (knihy 1- 6, 11, 12). Španieli mali k nemu takú dôveru, že skôr než vydali nejaký matematický spis, tak mu ho dali posúdiť. Najmä za preklad Euklidových Základov ho v Španielsku nazývali „Euklid Západu“ (Euclides Hesperiare). Jakub Kresa je autorom učebnice aritmetiky Arithmetica Tyro-Brunensis curiosa varietate... (Praha, 1715). Stal sa pravdepodobne najuznávanejším českým matematikom pred rokom 1740.
Po smrti kráľa Karola II. Španielskeho sa Kresa vrátil do Prahy (1701), stal sa profesorom teológie. Pôsobil aj ako spovedník Karola Habsburského, sprevádzal ho nielen v Španielsku a Portugalsku, ale aj na cestách po strednej Európe, Holandsku i Anglicku. Po desiatich rokoch služby na dvore sa vrátil do vlasti. Jeho mumifikované telo sa nachádza v krypte jezuitského kostola v Brne.

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.