ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Osobnosť vedy

Matematika / Leonard Euler

picture

Leonard Euler

15. 4. 1707 - 18. 9. 1783

Na náhrobnom kameni je vyryté: Leonardo Eulero, Academia Petropolitana (Leonardovi Eulerovi, Petrohradská akadémia). V myšlienkach aj v pojmoch matematických zostalo: Eulerovo číslo, Eulerova konštanta, Eulerove vzorce, Eulerov integrál, Eulerove uhly, Eulerove kruhy, Eulerova nerovnosť, Eulerova priamka, Eulerova kružnica, Eulerova veta o konvexných mnohostenoch, Eulerova veta pre homogénne funkcie. Zanechal vhodné symboly: f(x), i, e, π, tg x, cotg x, sec x, cosec x, ∆ x a ďalšie.

 

Na podnet Bernoulliovcov odišiel na Akadémiu do Petrohradu (1727 – 1741). Po krátkom čase sa naučil ruský jazyk, získal profesúru fyziky i matematiky (1731, 1733). Na pozvanie pruského kráľa viedol matematické oddelenie Berlínskej akadémie (1741 – 1766). Potom sa zase vrátil na pozvanie Kataríny II. do Ruska. Pochovali ho v Petrohrade na Smolenskom cintoríne.
Švajčiarsky matematik a fyzik Leonard Euler vydal za svojho života asi 530 odborných prác a asi 40 kníh. Úplný počet pojednaní, ktoré vychádzali postupne tlačou ešte dlho po jeho smrti, je 886. Vymenujeme aspoň niekoľko jeho základných prác: Metóda objavovania kriviek, ktoré majú maximálne či minimálne vlastnosti (1774), Úvod do analýzy nekonečných veličín (1748), Základy diferenciálneho počtu (1755), Základy integrálneho počtu (1768-70), Úvahy o priestore a čase (1750), Teória pohybu tuhých telies (1765), Dioptrika (1769), Teória pohybu Mesiaca (1772), Úplné uvedenie do algebry (1770). Vyriešil 15 problémov vypísaných Akadémiou vied. Zaujímavým populárno-vedeckým spisom boli Listy nemeckej princeznej (1768 – 1772), v ktorých vykladal rôzne otázky z fyziky, filozofie, etiky, teórie hudby a logiky.
Eulerov prínos do matematiky i fyziky je rozsiahly a mnohostranný. Z matematickej analýzy urobil najvýznamnejší nástroj ľudského ducha a rozumu. Systematicky sa venoval teórii čísiel, študoval rozdelenie prvočísiel, dokázal tzv. Malú Fermatovu vetu. Podal zaujímavé riešenia rôznych typov neurčitých rovníc, odhalil súvislosti medzi exponenciálnymi a goniometrickými funkciami, zaoberal sa diferenciálnymi rovnicami. Prispel k vybudovaniu variačného počtu i k základom teórie funkcií komplexnej premennej. Eulerove učebnice získali ohromnú autoritu a prispeli k ustáleniu matematickej symboliky. Napísal však aj práce o nebeskej mechanike, dynamike pevných telies, hydraulike, stavbe a riadení lodí, geometrickej optike. Stal sa zakladateľom analytickej mechaniky.
Riešil problémy geometrie i algebry, balistiky, astronómie, geodézie i teórie hudby. Mnohé matematické disciplíny získali svoju terajšiu učebnicovú interpretáciu v podobe, akú im dal Euler. ,,Štúdium Eulerovho diela zostane najlepšou školou pre najrôznejšie oblasti matematiky a nemôže ho nič nahradiť“ (Gauss). Známy P. S. Laplace odkázal: „Čítajte Eulera! Je učiteľom nás všetkých.“

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.