ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Semináre

Zavedenie eura

11.8.2008, 08:30 | Škultétyho 5 (za Istropolisom v budove Radošinského naivného divadla), 831 04, Bratislava, Slovensko

Seminár je určený účtovníkom a širokej verejnosti. Získate informácie o tom, do akej miery Vás prechod na euro ovplyvní a aké sú základné usmernenia súvisiace so zavedením eura vo vybraných oblastiach.

Program

1. Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike (generálny zákon) – predmet zákona, základné pojmy súvisiace so zavedením eura, základné postupy a opatrenia súvisiace so zavedením eura v SR vo vybraných oblastiach.

2. Komentár k vyhláške MF SR č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu, zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na euro.

3. Účtovníctvo roku 2008 a účtovná závierka roku 2008. Jednotky s účtovným obdobím, ktorým je kalendárny rok a ktorým je hospodársky rok.

4. Euro a účtovné zobrazenie k 1.1.2009 – zobrazenie majetku a záväzkov, preddavkov, pohľadávok a záväzkov z obchodného styku, mzdových nákladov a nákladov sociálneho a zdravotného poistenia, opravných položiek, obstarania majetku, odpisov, zásob, časového rozlíšenia, rezerv, dotácií, pokladnice a bankových účtov.

5. Zmeny v oblasti daní a poplatkov – daňové povinnosti a platby daní po zavedení jednotnej meny euro, prepočet daní, problémy v oblasti dane z príjmov (napr. nepeňažný príjem FO, daňový bonus, preddavky na daň z príjmov, podiel zaplatenej dane), problémy v oblasti dane z pridanej hodnoty (napr. vrátenie dane po zavedení eura, nadmerný odpočet), doriešenie spotrebných daní, miestnych daní a ostatných daní a poplatkov.

6. Národný plán zavedenia eura v SR.

Kontakt

http://www.jaspis.sk/index.php?level=1&act=3&id_c=37
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.