Moje údaje

Fotografia


picture


Motto

 
Životopis
Publikačné aktivity
Vzdelanie2008-2011 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Študijný odbor: biológia