Moje údaje

Fotografia


picture


Motto

 
ŽivotopisŠtudent biochémie na univerzite Komenského v Bratislave
Publikačné aktivity
Vzdelanie