ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Novozvolený dekan doc. RNDr. Milan Trizna, CSc.: „Prírodovedecká fakulta UK je silná vo svojej komplexnosti.“

14.12.2010 12:01:03 | * q
| Počet zobrazení: 1630x

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnili voľby nového dekana. Od roku 2003 do konca roka 2010, teda dve funkčné obdobia, viedol PriF UK prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. Akademický senát PriF UK zvolil do funkcie nového dekana doc. RNDr. Milana Triznu, PhD.

 

Celé voľby nového dekana riadila Komisia AS PriF UK pre voľby kandidáta na funkciu dekana PriF UK. Za kandidáta na funkciu dekana PriF UK v Bratislave na funkčné obdobie 2011- 2015 bol zvolený: doc. RNDr. Milan Trizna, CSc.
Doc. RNDr. Milan Trizna, CSc., vysokoškolský učiteľ v odboroch fyzická geografia, hydrogeografia a klimageografia, je od roku 2003 až po súčasnosť 1. prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium PriF UK. Po nástupe do funkcie prodekana sa intenzívne podieľal na vytváraní podmienok pre dosiahnutie vyššieho počtu kvalitných študentov, v čom mieni aj naďalej pokračovať ako dekan fakulty. Počet študentov, ktorý bol ku dňu volieb 3 690, vo všetkých stupňoch štúdia a v takmer 100 študijných programoch, jednoznačne potvrdzuje jeho úsilie a pozíciu našej fakulty. Za dôležité považuje upevniť systém garantovania študijných programov a zároveň znížiť neúmerné zaťaženie tejto skupiny pracovníkov fakulty. V nasledujúcom období chce systematicky pracovať na budovaní „zdravej“ kvalifikačnej štruktúry jednotlivých pracovísk. Je zástancom „postupného odovzdávania moci“ za jednoznačne stanovených podmienok. Rozhodujúcim by mal byť reálny prínos „seniora“ pre vedný odbor, vedeckovýskumnú či pedagogickú prácu na pracovisku. Domnieva sa, že v nasledujúcom období bude dominovať najmä tlak na medzikatedrálnu spoluprácu.
Budúci dekan považuje za chybu, že zo zoznamu hodnotených výstupov pracovísk vypadli učebnice a učebné texty. Svojím počtom nemohli tak „zvýhodniť“ žiadne pracovisko a ich absencia dnes spôsobuje problémy v habilitáciách, a najmä pri inauguráciách.
Demografický vývoj a z toho vyplývajúci pokles počtu maturantov, pretrvávajúci pokles záujmu maturantov o niektoré študijné programy, existujúca sieť vysokých škôl na Slovensku spôsobí výrazný pokles objemu finančných prostriedkov zo zdroja „pedagogika“. Kompenzáciu tohto výpadku vidí prostredníctvom zvýšeného výkonu vo vedecko-výskumnej oblasti. Preto pre rozvoj fakulty považuje v nasledujúcom období za kľúčovú práve vedeckovýskumnú oblasť. Ukazuje sa, že fakulta sa v najbližšom období musí sústrediť na „svoju“ propagáciu, ktorá bola v ostatnom čase zanedbávaná. Ak sa chce fakulta skutočne orientovať na magisterské a doktorandské štúdium, tak sa musia hľadať všetky spôsoby ako osloviť bakalárov a magistrov z iných prírodovedne zameraných fakúlt na Slovensku.

RNDr. Michal Galamboš, PhD.

 
Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 4,03
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.