ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Bojná odhaľuje históriu

13.6.2008 11:10:36 | * q
| Počet zobrazení: 3137x

Hovoríme s PhDr. Karolom Pietom, DrSc., zástupcom riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre

S menom PhDr. Karola Pietu, DrSc., sa spájajú významné archeologické nálezy – objavenie keltského náleziska na Havránku v oblasti Liptovskej Mary a kniežacej hrobky z obdobia sťahovania národov v Poprade-Matejoviciach. Čerstvý nositeľ Zlatej medaily SAV sa teraz sústreďuje na Bojnú neďaleko Topoľčian, kde vedie archeologický výskum slovanského hradiska z čias Pribinovno kniežatstva.

Kde sa hradisko Bojná nachádza? 

Je hlboko v pohorí Považský Inovec, ktoré oddeľovalo v deviatom storočí dve vysoko intenzívne osídlené oblasti Slovenska – Považie a Ponitrie. Viedlo tadiaľ už na začiatku deviateho storočia niekoľko známych historických ciest, ktoré v zanedbanej podobe existujú dodnes. Jedna z nich bola z Bojnej v Ponitrii do Moravian nad Váhom na Považí. Na chrbte tiahleho návršia v severozápadnej časti chotára Bojnej bolo výšinové hradisko, kde sa vyberalo mýto. Nachádzalo sa na 11 hektároch opevnenej plochy. Bojná, ktorú nazývame tiež Valy alebo Turecké Šiance, tak bolo jedným z najväčších opevnení v celej Karpatskej kotline.

Môžete popísať miesto archeologického prieskumu? 

Spred vyše 1 100 rokov sa zachovali hlinené valy, ktoré obopínali vnútorné hradisko. Jeho dĺžka bola približne 600 metrov a šírka 200 až 300 metrov. Valy sa skvelo zachovali, hoci dnes majú len dve tretiny pôvodnej výšky. Miestami mali zvonku až osem metrov, zvnútra to bolo 3,5 metra. Opevnenia boli orientované smerom na západ, teda na Považie. To znamená, že hospodárske zázemie boli v Ponitrii a susedia, voči ktorým sa museli brániť, boli na Považí, čo mohli byť príslušníci moravského kniežatstva. Naznačuje to tiež nález ďalších dvoch opevnení, ktoré označujeme ako Bojná II a Bojná III., ktoré využívali Germáni už v 2. a 5. storočí. V 9. storočí tvorili s veľkým hradiskom Valy systém obrany dôležitých cestných prechodov z Ponitria na Považie.

Aj keď ide o veľké nálezisko, je málo známe. Prečo? 

Myslím si, že preto, lebo nikto nemal odvahu sa do tejto lokality pustiť. Prvé pokusy o určenie doby vzniku hradiska sú však už z roku 1912. Maďarský kňaz, ktorý žil na odpočinku v Bojnej, si ho všimol a s domácimi ľuďmi začal kopať. Opísal ho celkom dobre, napísal, že bezpochyby máme do činenia so slovanským osídlením predkov Slovákov, ktorí vtedy stavali takéto úžasné opevnenia. Bolo to bez štipky nacionalizmu, čo nebolo vtedy štandardné. Zmienky o hradisku sa však medzi miestnymi ľuďmi prenášali z generácie na generáciu. A ľudia na potvrdenie legiend našli mnohé staroslovanské predmety väčšinou po zime, keď ich sneh vymlel spod zeme. Boli to maličkosti, najmä keramika a nástroje. V Bojnej však v medzivojnovom Československu našli na zaniknutom slovanskom hradisku plakety a zvyšky svätožiar, ktoré po smrti nálezcu zostali v rodine. Prvé informácie o nich sme dostali v roku 2004, keď nám ich aj ukázali a žasli sme. Pokladu sa vzdali za nálezné 300 000 Sk, na ktoré prispeli sponzori a krajská samospráva. Navyše nám syn nálezcu pomohol nájsť nálezisko, na ktoré si pamätal ako dieťa, s presnosťou 20 metrov, hoci medzitým zarástlo vysokým lesom. Tam sme začali kopať a našli sme zvyšnú časť plakiet, čím sa potvrdilo, že pochádzajú práve z Bojnej. Tak sa začal náš výskum, ktorého prvú etapu sme uzavreli vlani.

Čo všetko sa zatiaľ v Bojnej už našlo? 

Evidujeme vyše 100 vzácnych predmetov. Celkovo ich máme vyše tisíc. Ak pripočítame to, čo majú múzeá, tak je z Bojnej už známych okolo 3 000 predmetov. Len depot, čiže hromadný nález sekerovitých hrivien, ktoré našli vykrádači, mal mať podľa rôznych zdrojov asi 1 500 kusov. Asi 250 z ich zahodili vykrádači, ktorí pátrali najmä po zlatých a strieborných predmetoch, aby ich speňažili ako archeologické vzácnosti alebo pretavili na kov. Zahodené predmety pozbierali miestni ľudia a dnes sú v múzeách. O najvzácnejších predmetoch možno povedať, že ide o skvelé nálezy, ktoré sa ihneď stali súčasťami dejín Slovákov. V prvom rade sú to nálezy zvonov a pozlátených plakiet, ktoré boli súčasťou prenosného oltára a tým potvrdzujú prítomnosť kresťanskej misie. Veľmožské prostredie spoločenskej elity dokazujú bohaté šperky, ako zlatom tauzované ostrohy, ktoré určite mohol nosiť len popredný príslušník vládnuceho kniežacieho rodu. Napokon sa našlo veľa kováčskych výrobkov, ako sú nástroje, náradia, predmety pre domácnosť, ako aj zbrane a výstroj.

Čo znamenajú plakety? 

Ide o súbor medených pozlátených plakiet. Predpokladáme, že ich bolo sedem. Našlo sa šesť. Siedma je teoretická. Vychádzame však z princípu čísla sedem. Máme k dispozícii tri kruhové obruby, ale len dve krížové plakety, takže do tretej obruby nám niečo chýba. Možno to bol nejaký organický materiál, napríklad drevorezba, ktorá sa nezachovala. Plakety majú priemer 13 až 17 centimetrov a sú unikátnym príkladom umenia karolínskej doby. Vysvetlenie postáv je dosť zložité. Na jednej strane je to zrejme súbor anjelských bytostí, lebo majú krídla. Na druhej strane majú mnohé iné znaky. Bytosť s aurou je evidentne Kristus, ale má krídla. Iné bytosti majú symboly, ktoré môžu patriť svätcom. Napríklad svätoantonský kríž. Je to taká zvláštna zmes. Zhodujeme sa, že išlo o súčasť prenosného dreveného oltára, do ktorého sa ukladali liturgické predmety. Pokiaľ ide o zlomky textov, ktoré sa na plaketách zachovali, sú písané po latinsky. Zatiaľ sme ich nerozlúštili. Určite sú však zatiaľ prvými dokladmi toho, že starí stredoeurópski Slovania použili písmo. Pokiaľ ide o vek, všetky unikátne veci sa ťažko datujú. Ani v tomto prípade nemáme jedinú presnú analógiu. Skupina nemeckých bádateľov, ktorá sa podujala zrekonštruovať prenosný oltár, sa ustálila na datovaní medzi rokmi 780 a 820. Je to obdobie pribinovské, teda obdobie Nitrianskeho kniežatstva.

Druhým veľkým objavom sú zvony. Čo o nich vieme? 

Sú unikátnym príkladom umenia 9. storočia, lebo ani predtým, ani potom sa takéto zvony nerobili. Jediný nájdený celý zvon mal 21,5 centimetra a je jedným z piatich takýchto zvonov v celom svete. Z dvoch rozbitých zvonov mal jeden 26 centimetrov, čo už bola výrazná veľkosť. Zvony už vtedy súviseli s liturgiou, lebo podľa pápežského nariadenia ich musel mať každý kostol. Zvonením sa oznamovali významné veci v komunite, takže bol symbolom novej viery. Doklady používania zvonov už na začiatku 9. storočia sa zaraďujú medzi významné svedectvá počiatku našich národných dejín.

Čo tu mohlo byť? Opevnené hradisko? Významné sídlo? 

To ešte veľmi nevieme, ale vyzerá to, že to bolo oboje. V tom čase však takých centier, ako bola Bojná alebo Nitra, bolo viac. Predtým, než sa vytvorili veľké kniežactvá, existovalo viacero malých. Bojná bola určite jedným z nich. Určite tu bolo kniežacie
sídlo
a sídlo kresťanskej misie, ktoré sa vždy viazali na centrá moci, obchodu a výroby. Že tu spolu s vojenskou a spoločenskou elitou boli aj centrá obchodu a výroby nám dokazujú nálezy dokladov kováčskej výroby, ktorá bola ekonomickým motorom dávnych čias. A nie hocijakým. Nedávno sa porovnávala kvalita gótskej, keltskej, rímskej a slovanskej ocele tých čias. Na prvom mieste skončili Kelti, za nimi Slovania a až potom Rimania a poslední Góti. To znamená, že slovanskí kováči boli vtedy rovnocenní so špičkou Európy. Navyše je dôležité, že nálezy v Bojnej dokazujú, že kováči produkovali všetko – od zbraní až po poľnohospodárske náradie. Máme tu vyhne, veľkú zbierku zbraní. Zaujímavé sú ostrohy, ktoré nosili len jazdci, čiže družiníci a vyššie postavené osoby. Máme veľké množstvo poľnohospodárskeho náradia, ktoré dokazuje neobyčajne vyspelé poľnohospodárstvo na najvyššej vtedajšej úrovni. Napokon v Bojnej mali už vtedy veľké vinohrady, z ktorých sa vozilo víno k Trenčínu a severnejšie. Za Valmi bolo miesto, ktoré sa dodnes volá Trhovisko. Názov napovedá, že sa tam mohlo obchodovať napríklad s dobytkom. To všetko urýchľovalo vývoj. Remeselník vyrobil kvalitné náradie, s ktorým sa vypestovalo viac obilia a to urýchľovalo vývoj. Bojná je príkladom takéhoto urýchleného vývoja v tomto prelomovom období našich národných dejín. V každom prípade deviate storočie bolo obdobím v tejto oblasti všeobecnej konjunktúry a rozmachu. Viac však budeme vedieť až po rozsiahlych archeologických vykopávkach, keď bude napríklad možné vypočítať podľa náročnosti stavby valov, koľko ľudí tam muselo pracovať. Počet obyvateľov sa dá odvodiť podľa počtu obrancov, ktorí museli stáť v rozstupe každých desať metrov, pričom obvod vnútorných valov bol dva kilometre.

Čo znamenajú doterajšie objavy v Bojnej? 

Súbor nálezov z hradiska Bojná, dokazuje, že už dve generácie pred vznikom Veľkej Moravy bolo Nitrianske kniežatstvo veľmi vyspelým ekonomickým a politickým partnerom veľkých ríš tej doby, najmä karolínskej a pôsobilo v ňom kresťanstvo. Predpokladáme, že by mohlo ísť o christianizačný prúd, ktorý organizoval patriarchát v severotalianskej Aquilei. Existuje jeden písomný prameň, ktorý hovorí, že v roku 796 usporiadal patriarcha akvilejský poradu o christianizácii Podunajska. Je možné, že ide o jednu z tých misií na sever, ktorá mohla priniesť aj nájdené plakety a zvony. Nemôže to však prekvapiť. Už v Živote sv. Metóda sa podrobne opisuje ako Rastislav posiela posolstvo Michalovi III. Tam priamo znie, že už dávno k nám chodili kňazi z Nemiec, Vlách a Grécka.

Čo ste zatiaľ v Bojnej nenašli? 

Našli sme len jedna starorímsku mincu zo 4. storočia. Tie však vtedy zbierali aj Slovania o čom svedčí, že sa našli v ich hroboch. Nenašli sme však žiadne pohanské symboly. Až na pazúrikové čepieľky z kamennej doby nemáme ani nič staršie ani mladšie ako z deviateho storočia.

Bojná zrejme neprežila Veľkú Moravu. Čo sa stalo? 

Hradisko v Bojnej zaniklo násilnou cestou. Jednou z príčin mohol byť vojenský útok. Dokladajú to stopy požiaru, nálezy niekoľkých desiatok šípov a množstvo ukrytých pokladov. Všetky zbrane boli obrátené na západ, čo znamená, že zrejme čakali útok z Považia. Ďalšou príčinou mohli byť pohanské búrky, ktoré možno na čas lokálne potlačili kresťanstvo. Rozbité zvony by tomu nasvedčovali. Veď zvon nie je až také ľahké rozbiť. A kto by ho rozbíjal? Ten, kto ho uznáva, ho predsa nerozbije. Rozbitie zvonu mohlo byť len prejavom fanatického pohanského odporu proti kresťanstvu. Pre nich zvony znamenali varovanie, že niečo cudzie vniká do starých štruktúr. Z písomných prameňov navyše vieme, že symbolom odporu bolo rozbíjanie zvonov. Je to však len domnienka.

Výskum bude nepochybne dlhý. 

Najprv sme robili našli plochy v priestore medzi západnou bránou a opevnením, kde by mohli byť veľké stavebné štruktúry alebo hromadné železné nálezy. Preto sme tam začiatkom júla začali kopať. Počas prázdnin pracovalo päť odborníkov a spolu s nimi aj študenti-praktikanti a 15 brigádnikov z radov miestnych ľudí. Je to dosť veľa osôb, takže veríme, že už skoro sa môžeme dopracovať v prvým významným výsledkom. Máme ale jedenásť hektárov, čo sa nedá rýchlo prebádať. Spomeňme Mikulčice, ktoré sú plošne podobné a tam sa intenzívne kope vyše 50 rokov. Dúfame však, že sa nám podarí objaviť kostol, ktorý by bol prvým na našom území. Kde je misia, tam je aj kostol. Mohol však byť aj drevený a vtedy by sa nemusel zachovať. Predpokladám, že okrem neho nájdeme domy, výrobné dielne, cintoríny a azda aj stavby palácového typu. V Bojnej musia byť aj veľké cintoríny, avšak mimo vnútorného opevnenia, takže potrvá, kým sa k nim dopracujeme.

Pripravil MARIÁN BABIC 

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,87
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.