ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

HT Laboratóriá

Laboratórium hydromechanickej separácie

Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava

Laboratórium slúži na výskum základných hydromechanických separačných procesov umožňujúcich separáciu zložiek tekutých zmesí v rôznych geometrických konfiguráciách separačných zariadení. Tekuté zmesi môžu mať heterogénny charakter, môžu byť vo forme disperzií, alebo koloidných a prípadne aj pravých roztokov. Je možne tiež analyzovať niektoré vlastnosti takýchto zmesí a ich zložiek, ako aj produktov separácie a separačných médií. Laboratórium poskytuje možnosť realizácie nasledujúcich hydromechanických separačných procesov: koláčová a hĺbková filtrácia, tlaková membránová separácia (mikrofiltrácia, ultrafiltrácia, nanofiltrácia, reverzná osmóza), separácia účinkom odstredivej sily (odstreďovanie, cyklónová separácia), odvodňovanie lisovaním. Výskum uvedených separačných procesov umožňujú laboratórne prístroje a zariadenia, ktorými je laboratórium vybavené: stanica na tlakovú membránovú separáciu a testovanie vlastností membrán, laserový difrakčný analyzátor veľkostí častíc, stanica na filtráciu a testovanie priepustnosti filtračných koláčov a filtračných materiálov, stanica na skúmanie procesu odvodňovania lisovaním, laboratórna ultraodstredivka, stanica na meranie separačných charakteristík hydrocyklónového odlučovača.


Laboratórium umožňuje vykonávať filtračné testy, overovať možnosti separácie zložiek zmesí na membránach, v odstredivkách a hydrocyklónoch, posudzovať proces odvodňovania materiálov lisovaním. Ďalej je možné vykonávať analýzu veľkostí častíc od 0,1 μm, zisťovať reologické vlastnosti kvapalných látok, merať priepustnosti rôznych typov pórovitých vrstiev. Výsledky uvedených experimentov tvoria dôležité informácie pri posúdení možnosti aplikácie určitého separačného procesu, ako aj pri návrhu príslušného prevádzkového separačného zariadenia.

Kontakt

Laboratórium hydromechanickej separácie
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava
Tel.: 02/57296 575
E-mail: dzianik@sjf.stuba.sk
Fax: 02/52962 454
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.