ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

HT Laboratóriá

Laboratórium jadrovofyzikálnych metód

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Laboratórium jadrovofyzikálnych metód uplatňuje nedeštruktívne analytické spektroskopické postupy využívajúce jadrové procesy na štúdium štruktúrneho a magnetického usporiadania tuhých materiálov. Využíva hlavne Mössbauerovu spektrometriu a pozitrónovú anihilačnú spektrometriu. Spektrometria ionizujúceho žiarenia je aplikovaná na účely radiačnej ekológie a potreby výskumu a vývoja nových polovodičových detekčných systémov. Pri svojej činnosti využíva žiarenie rádionuklidov, čo kladie špecifické nároky na vybavenie, ale aj prevádzku laboratória, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku. Na modifikáciu vlastností materiálov pomocou implantácie ľahkých iónov využíva lineárny elektrostatický urýchľovač s urýchľujúcim napätím do 900 kV.


Merania mikroštruktúry a magnetického usporiadania tuhých látok, amorfné, kvázikryštalické, nanoštruktúrne materiály, ocele, ferity, chemické zlúčeniny. Stanovenie kryštalografického usporiadania, porúch štruktúry, substitúcie konštitučných prvkov. Implantácie ľahkých iónov, modelovanie, návrh a optimalizácia iónovo-optických systémov transportu zväzkov, spektrometrické meranie ionizujúceho žiarenia.

Kontakt

Laboratórium jadrovofyzikálnych metód
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
Tel.: 02/60291 167
E-mail: marcel.miglierini@stuba.sk
Fax: 02/65427 207
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.