ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

HT Laboratóriá

Laboratórium elektromagnetickej kompatibility

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Laboratórium je zamerané na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) elektrických zariadení. Ide o schopnosť elektrického systému alebo zariadenia vykonávať správnu činnosť v prostredí, v ktorom pôsobia zdroje elektromagnetického rušenia, a naopak neovplyvňovať (nerušiť) neprípustne elektromagnetickými rušivými faktormi svoje okolie. Okrem výskumu a vývoja v tejto oblasti sa laboratórium zaoberá aj podporou vývoja elektronických systémov z hľadiska EMC a overovaním ich vlastností. Vykonáva hodnotenie a posudzovanie elektromagnetickej kompatibility elektronických a informatických systémov s cieľom posúdiť možné rizikové vplyvy na spoľahlivosť ich prevádzky. Pre túto oblasť je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).


Služby laboratória elektromagnetickej kompatibility potrebuje každé pracovisko, ktoré je orientované na vývoj elektrických a elektronických prístrojov a zariadení, nakoľko každé takéto zariadenie musí spĺňať legislatívou EÚ predpísané požiadavky na odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu a úroveň vyžarovania rušenia. Tieto vlastnosti nie je možné overiť bez špeciálneho prístrojového vybavenia a špeciálnych tienených priestorov, akými disponuje toto pracovisko. Okrem toho je laboratórium schopné merať úroveň elektromagnetických polí v prostredí.

Kontakt

Laboratórium elektromagnetickej kompatibility
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
E-mail: karol.kovac@stuba.sk
Fax: 02/602 91 631
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.