ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark
picture

Čo sú ETF fondy? Sprievodca investovania do ETF fondov

21.9.2022 15:37:42 |
Foto Frank Busch na Unsplash | Počet zobrazení: 745x

Fondy obchodované na burze (ETF) sú obľúbeným investičným nástrojom a využívajú ich po celom svete jednotlivci aj profesionáli. ETF fondy umožňujú investovať do cenných papierov a môžete s nimi obchodovať na burze počas dňa, tak ako s akciami. Nie sú čarovným prútikom, ktorý vám zaručí, že zbohatnete zo dňa na deň, no prinášajú určité výhody, ktoré ich robia príťažlivými pre mnohých investorov.
 
Ak chcete diverzifikovať svoje investície, potom ETF môžu byť dokonalým aktívom práve pre vás.

Z histórie ETF fondov 

Pôvod indexových fondov sa datuje okolo roku 1923, kedy vznikol Composite Index, predchodca fondu S&P 500. V roku 1941 sa spojili spoločnosti Poor Publishing a Standard Statistics a index premenovali na S&P 90. Index sa počas nasledujúcich rokov rozširoval o nové spoločnosti a v roku 1957 sa zastavil na čísle 500, ktoré pretrváva aj dodnes.
 
Tento trhový index S&P 500 je jeden z najsledovanejších indexov na celom svete. Prvé náznaky ETF fondov však priniesla v roku 1971 banka Wells Fargo, kedy vznikol indexový fond, ktorý sa zameriaval len na kopírovanie trhového indexu. 
 
Prvý skutočne fungujúci ETF fond založila firma State Street Global Investors v roku 1993. A tak vznikol fond S&P 500 Trust ETF, ktorý taktiež existuje dodnes a patrí medzi najobchodovanejšie ETF fondy vo svete.
 
Na Slovensku prišiel ich rozmach a predaj až po roku 2016, kedy začali byť čoraz viac populárne a to najmä vďaka daňovým výhodám.

Čo sú akcie? 

Akcie sú cenné papiere, ktoré predstavujú podiel na základnom vlastníctve spoločnosti. S ich nákupom sa spája právo jeho majiteľa podieľať sa na riadení spoločnosti a jej zisku. Hodnota akcií sa vyjadruje ich aktuálnou cenou, ktorá sa časom mení. A práve nákupom akcií pri správnej voľbe sa dajú peniaze z dlhodobého hľadiska zhodnotiť.
 
Tip: Viete ako investovať do akcií?

Čo sú ETF fondy? 

Burzové fondy ETF, z angl. “exchange traded funds”, predstavujú kôš cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze rovnako ako s akciami. ETF sledujú a kopírujú konkrétny index, sektor, komoditu alebo iné aktíva. Na rozdiel od podielových fondov je možné ETF nakupovať alebo predávať na burze rovnakým spôsobom ako bežné akcie počas dňa.
 
ETF môže byť štruktúrované tak, aby sledovali čokoľvek od ceny jednotlivej komodity až po veľkú a rôznorodú zbierku cenných papierov či dlhopisov. S ETF fondami tak môžete vlastniť stovky alebo tisíce akcií v rôznych odvetviach, čo pomáha diverzifikovať vaše portfólio.
 
Diverzifikácia investičného portfólia je dôležitá, pretože s ETF nemusíte investovať do každej jednej akcie zvlášť. Ak sa teda jednej firme a ich akciám na burze dariť nebude, ostatným sa dariť môže a v priemere bude portfólio rásť.

Delenie ETF fondov: 

– Podľa trhu: fondy sa skladajú z akcií firiem z danej krajiny, kedy sa vy ako investor môžete podieľať na raste tohto trhu
– Podľa odvetvia: investovanie do fondov, ktoré sú zložené z určitého odvetvia ako napr. trh s autonómnymi vozidlami, internetové spoločnosti, farmaceutické spoločnosti a pod.
– Podľa aktíva: niektoré ETF sú zamerané na akcie, iné na dlhopisy či na komodity a ďalšie aktíva
– Podľa indexu: ETF fondy kopirujúce akciové indexy (napr. akciový index S&P 500)
– Podľa stratégie: fondy, ktoré sa skladajú z akcií podnikov z rôznych štátov alebo odvetví, no spája ich jednotná stratégia

Druhy ETF fondov 

Tak ako podielové fondy, aj ETF fondy sa delia na viaceré typy. Najčastejšie sa rozdeľujú podľa toho, do akých aktív investujú. Môžu byť použité na generovanie príjmu a na zaistenie alebo čiastočnú kompenzáciu rizika vo vašom portfóliu. Tu je stručný popis niektorých ETF dostupných na trhu:

Indexové ETF fondy 

Indexové fondy sú charakteristické tým, že ich zloženie a pomer akcií je vyberaný za účelom kopírovania vývoja cien akciového indexu a reagujú na vývoj celosvetového trhu. Ak trh rastie, stúpa aj ich hodnota a naopak. Sú vhodné pre súkromných i pre firemných investorov ako doplnok do portfólia a pri správnom rozložení fondov môžu dokonca vytvoriť celkové portfólio.

Sektorové ETF fondy 

Ide o fondy, ktorých portfólio obsahuje cenné papiere firiem najúspešnejších vo svojom trhovom segmente. Odvetvové alebo sektorové ETF fondy sa teda zameriavajú na konkrétny sektor alebo odvetvie. 
 
Napríklad ETF pre energetický sektor bude zahŕňať spoločnosti pôsobiace v tomto sektore. Môžu to byť ale aj cenné papiere automobilových, finančných, farmaceutických či biotechnologických firiem a ich hodnota je spravidla stabilnejšia. Sem patrí napríklad index Nasdaq alebo vodohospodársky S&P Global Water Index.

Komoditné fondy 

Ako naznačuje ich názov, komoditné ETF investujú do komodít ako ropa, drahé kovy alebo mäkké komodity. Ich nákup prebieha prostredníctvom termínovaného kontraktu. Komoditné ETF poskytujú viacero výhod, diverzifikujú portfólio a držba akcií je lacnejšia než fyzická držba komodity, pretože nezahŕňa náklady na ich skladovanie.

Menové ETF fondy 

Menové ETF sú investičné nástroje, ktoré sledujú výkonnosť menových párov pozostávajúcich z určitých mien. Menové ETF sa môžu použiť na špekulácie s cenami mien na základe politického a ekonomického vývoja v krajine, ale aj ako zabezpečenie proti volatilite na devízových trhoch zo strany dovozcov a vývozcov. Môžete mať v portfóliu nielen jednu, ale aj viac mien. A dokonca už aj pre bitcoiny existuje možnosť ETF.
 
Tip pre milovníkov kryptomien: Viete ako je možné prakticky využiť kryptomeny na Slovensku?

Pákové ETF fondy 

ETF s pákovým efektom reagujú na vývoj akciových indexov veľmi citlivo. To znamená, že akýkoľvek pohyb podkladového aktíva bude mať na hodnotu pákového ETF fondu oveľa väčší vplyv, než v prípade indexového ETF. To môže viesť k vysokému zisku, ale aj k náhlej strate.

Inverzné ETF fondy 

Inverzné ETF je opakom pákového a jeho cieľom je naopak profitovať zo zníženia hodnoty podkladových akcií. Týmito fondami sa odporúča investovať krátkodobo, pretože sú určené predovšetkým k rýchlejším a impluzívnejším obchodom. Keď hodnota podkladového aktíva klesá, inverzné ETF sa zvyšuje. Fondy sa snažia dosiahnuť zisk na dennej báze, a preto je potrebné dôkladne ich sledovať a vyhodnocovať.

Dividendové ETF fondy 

Tento typ fondov je zložený z akcií s vysokými dividendami rôznych spoločností a podnikov s pomerne stabilnou hodnotou a je určený pre dlhodobé investovanie. Fondy môžu obchodovať s rôznymi menami a krajinami. Napríklad americký dividendový ETF fond Vanguard Dividend Appreciation má vo svojom portfóliu firmy ako Coca-Cola, Wal-Mart, IBM a iné.

Dlhopisové ETF fondy 

Dlhopisové ETF majú zväčša nízku likviditu a považujú sa za stabilnejšie. Ich rozdelenie príjmov závisí od výkonnosti podkladových dlhopisov. Môže ísť o štátne dlhopisy, podnikové dlhopisy alebo komunálne dlhopisy. Dlhopisový ETF tak kopíruje vývoj a rast dlhopisov týchto podnikov.
 
Tipy ako na investovanie do slovenských korporátnych dlhopisov.

picture

Foto od Wance Paleri na Unsplash

 
Výhody ETF fondov 

​​Pozrime sa na výhody ETF fondov podrobnejšie.
 
– Likvidita: Zaujímavá pre investorov je aj likvidita ETF fondov. S ETF sa obchoduje na burze počas obchodných hodín, čo uľahčuje nákup a predaj. ETF sa vytvárajú a vyplácajú pravidelne, čo zaisťuje ich hĺbku likvidity. 
 
– Nižšie náklady: ETF fondy získali na popularite aj vďaka svojim nízkym nákladom. Keďže ide o pasívne investovanie, poplatky za správu a riadenie sú oveľa nižšie než pri podielových fondoch. Priebežné náklady pri ETF fondoch sú okolo 0,3 % ročne, podielový fond má priemerné náklady 2 % ročne.
– Diverzifikácia: Ako sme spomínali, diverzifikácia predstavuje rozloženie investícií do viacerých cenných papierov alebo rozdielnych aktív. Tým sa vaše riziko okamžite rozloží. Pomocou ETF si môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť portfólio, ktoré pokrýva mnoho rôznych tried aktív a geografických oblastí.
 
– Daňové výhody: Pre mnohých investorov je veľkou výhodou práve oslobodenie od dane. Od roku 2016 platí na Slovensku daňová výnimka pre cenné papiere obchodované na burze. Medzi takéto cenné papiere patria aj ETF fondy.
Pri investovaní do ETF sa zisk zdaňuje podľa platného daňového zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu, čo u podielových fondov nie je možné. Jedinou podmienkou je, aby ste investovali v ETF aspoň jeden rok. 
 
– Môžete začať už s malou investíciou: Vstupný kapitál do niektorých ETF fondov je len niekoľko eur, takže na vstup do fondu nemusíte mať k dispozícii tisícky eur. Okrem toho môžete dosiahnuť prekvapujúce výnosy aj napriek tomu, že denne nesledujete burzu.
 
– Transparentnosť: ETF fondy nakupujú akcie priamo na burze, ktorá je kontrolovaná a transparentná, čo zvyšuje dôveryhodnosť tohto typu investovania. Keďže ETF zverejňujú svoje držby na dennej báze, presne viete, čo kupujete.

Sú ETF vždy tou správnou voľbou? Aké sú riziká? 

– Menové riziko: Menové riziko je spôsobené nečakanými zmenami devízových kurzov. V prípade zahraničných ETF pozostáva podkladové zloženie z akcií kótovaných na medzinárodných trhoch. Zvýšenie hodnoty eura voči mene krajiny, ktorej ste vystavení, môže mať negatívny vplyv na hodnotu vášho ETF.
 
– Trhové riziko: Ide najmä o riziká spojené s pohybmi trhových cien dlhopisov a akcií. Akcia ETF vás síce čiastočne chráni pred špecifickým rizikom, že výkonnosť jednotlivých akcií bude nízka, stále ste však vystavení trhovému riziku.
 
– Riziko likvidity: Nedostatok objednávok na nákup alebo cenu ETF fondu môže byť príliš nízky. Likvidita sa môže medzi jednotlivými ETF líšiť. S niektorými sa obchoduje aktívne, iné majú pomerne nízky obrat, čo môže sťažiť nákup a predaj za primeranú cenu.
​​
– Sektorové riziko: Ak investície vo fonde sú viac zamerané iba na jeden sektor, takýto fond môže dosiahnuť nižší, resp. vyšší výnos ako široký trh.

Investovanie do ETF fondov 

ETF sú v podstate vhodné pre všetky typy investorov. Môžu s nimi obchodovať malí aj profesionálni investori. Prvou možnosťou, ako začať investovať s ETF fondmi, je otvoriť si účet u brokera a nakupovať ETF fondy sami. Alebo môžete využiť služby špecializovanej inštitúcie a prenechať správu investície tretej strane. Oba prístupy majú svoje výhody a nevýhody.
 
Výhody investovania na vlastnú päsť:
– Sloboda
– Ušetrenie na vstupných poplatkoch
 
Nevýhody investovania na vlastnú päsť:
– Časová náročnosť
– Odbornosť a prístup k informáciám
– Poplatky za nákupy
– Prístup iba k ETF domicilovaným v rámci EÚ (UCITS)
– Chybovosť a neodbornosť
 
Výhody investovania cez inštitúcie:
– Šetria čas
– Profesionálny prístup
– Možnosť nakúpiť akýkoľvek cenný papier na ktorejkoľvek burze, na ktorú majú prístup
 
Nevýhody investovania cez inštitúcie:
– Vysoké transakčné poplatky
– Spoločnosti môžu zaniknúť
 
 
 

Najznámejšie ETF fondy 

1. SPDR S&P 500
2. iShares Russell 2000
3. SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) predstavuje 30 akcií Dow Jones Industrial Average
4. iShares MSCI World SRI UCITS ETF
5. iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
6. iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)
7. SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
8. iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS
9. SPDR MSCI Europe UCITS ETF
10. iShares Physical Gold ETC 

Lexikón slovíčok 

– Diverzifikácia: Diverzifikácia je stratégia riadenia rizika, ktorá kombinuje široké spektrum investícií v rámci portfólia. Dôvodom tejto techniky je to, že portfólio vyrobené z rôznych druhov aktív prinesie v priemere vyššie dlhodobé výnosy a zníži riziko akejkoľvek jednotlivej držby alebo cenného papiera.
 
Pr: Vďaka diverzifikácii môžete zároveň investovať do IT, konkrétnej automobilky a do nejakej z komodít, ako je napríklad káva, ľan či ropa. 
 
– Dividenda: Dividenda je rozdelenie odmeny z časti výnosov spoločnosti a vyplatí sa jej akcionárom.
 
– Exchange Traded Fund (ETF): Fond obchodovaný na burze (ETF) je súbor cenných papierov, ktoré sledujú podkladové cenné papiere. ETF fondy môžu obsahovať mnoho druhov investícií vrátane akcií, komodít, dlhopisov alebo kombináciu druhov investícií.
 
– Správca fondu: Manažér je zodpovedný za implementáciu investičnej stratégie fondu a riadenie jeho aktivít v oblasti obchodovania s portfóliom. Fondy môže spravovať jedna osoba, dvaja ľudia alebo tím viacerých ľudí.
 
– Index: Index je ukazovateľom a vo financiách sa vzťahuje na štatistické opatrenie zmeny na trhu s cennými papiermi.
 
– Likvidita: Likvidita predstavuje mieru, do akej je možné aktívum alebo cenný papier na trhu kúpiť alebo predať za cenu, ktorá odráža jeho skutočnú, primeranú hodnotu.
 
– Trhové riziko: Riziko poklesu trhu.
 
– Volatilita: Miera očakávaného výkyvu ceny konkrétnych cenných papierov.
 
Nárast popularity ETF nie je náhodný. Väčšina súkromných investorov zistí, že portfólio ETF môže uspokojiť všetky ich investičné potreby, či už budujú svoje bohatstvo, chcú generovať svoj príjem alebo investovať peniaze.


Dominika Blchová, SEO, Optimalizácia webu pre vyhľadávače

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,00
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.